Vol 16, No 1 (1997)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a655 | 11 July 1997

Original Research

J. J. Theron, N. Claasen, A. Panzer, N. Lizamore
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a656 | 11 July 1997

Original Research

M. H. Fourie, M. S. Bornman, J. M. C. Oosthuizen
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a657 | 11 July 1997

Original Research

J. van Zyl
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a658 | 11 July 1997

Original Research

A. D. P Botha
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a659 | 11 July 1997

Conference Abstracts

W. van Z. de Villiers
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a660 | 11 July 1997

Book Review

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a661 | 11 July 1997

Reports

A. du Plessis
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a662 | 11 July 1997

Reports

G. K. Bruckner
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 1 | a663 | 11 July 1997