Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abrie, Amelia L., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Ackermann, J., Department of Chemistry, University of Johannesburg
Alant, T. G.
Alberts, J. N.
Alberts, L.
Alberts, M.
Alberts, V.
Albertus, Randal M.C., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
Alummootill, Sajee, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Anderson, Keegan D., University of Johannesburg
Anderson, P. C.
Anderson, R.
Andraos, Charlene, National Institute for Occupational Health
Andriessen, Melissa, Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom
Aneck-Hahnb, N., Department of Urology, University of Pretoria
Ankiewicz, Piet, Science and Technology Education, Faculty of Education, University of Johannesburg
Ankiewicz, Piet, Department of Science and Technology Education, University of Johannesburg
Annandale, J. G.
Asante, J. K.O.
Aucamp, P. J.
Aucamp, P. J., Departement Geografie en Omgewingsbestuur, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Auger, P.
Augustyn, W. G., Department Chemie & Fisika, Technikon Pretoria, Technikon Pretoria
Auret, F. Danie, University of Pretoria
Avenant, A.
Avenant, J. H.
Avenant- Oldewage, Annemarie, University of Johannesburg
Avenant-Oldewage, A.
Avenant-Oldewage, A., Department of Zoology, University of Johannesburg
Avenant-Oldewage, A., University of Johannesburg
Avenant-Oldewage, Annemarie, Department of Zoology

B

Badenhorst, P. N.
Badenhorst, P.N., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300
Badets, M., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bamard, S.
Barbour, L.J., Department of Chemistry and Polymere Science, Stellenbosch University
Barker, C. H., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Barker, Charles, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein, 9300, Suid-Afrika.
Barker, Charles H., Department of Geography, University of the Free State
Barnabas, Shaun L., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Barnard, Barnie, Universteit van Stellenboch
Barnard, J. H.
Barnard, John J., Excel Psychological and Educational Consultancy (EPEC) Pty. Ltd.
Barnard, S., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Barnard, Sandra, North-West University
Barnard, T.G., Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Barnhoorn, I.
Barnhoorn, I.E.J.
Barry, John C., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa)
Barry, John C., Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa)
Basson, Ilsa, Department of Decision Sciences, University of South Africa
Basson, J. K.
Basson, N.
Basson, N. J.S., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Becker, P. J., Statistiek, MNR
Beelders, Tanya R., University of the Free State
Beelders, Tanya, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Beeslaar, J. F.
Bekker, A.
Bekker, A., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika
Bekker, Andriëtte, University of Pretoria
Bekker, Andriëtte, Department of Statistics, University of Pretoria
Bekker, Linda-Gail, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Desmond Tutu HIV Centre, University of Cape Town, South Africa
Bell, J. M.
Bergh, J. J.
Bergh, Jacobus J., Pharmaceutical Chemistry, North-West University,
Berner, J. M.
Berner, J. M., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Berner, J., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Berner, J.M., North-West University
Berner, Jacques M., North-West University
Bert, W.
Bester, B., Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg
Bester, B. H.
Bester, Byron M., University of Johannesburg
Bester, C. R.
Bester, J. A.
Bester, Johannes J., Department of Civil Engineering Science, University of Johannesburg
Bezuidenhoudt, Anya, Fluoro-Materials Group, Department of Chemical Engineering, University of Pretoria
Bezuidenhoudt, Ben C.B., Department of Chemistry, University of the Free State
Bezuidenhout, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, C., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, C.C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, Cornelius C., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, H.
Bird, T.
Bisschoff, W.A., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Bissett, Hertzog, North West University
Bissett, Hertzog, Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa)
Blauw, Frans F.
Blerk, J. M.
Blignaut, P. J., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Blignaut, Petrus J., University of the Free State
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Blignaut, Renette J., Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Block, Elizabeth, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Boeyens, J. C.
Boeyens, J. C. A.
Boeyens, J.C.A., University of Pretoria
Boeyens, J.C.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Boeyens, J.E.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Bomman, D. H., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Boneschans, R.B., North-West University
Booyens, P.L., School of Biological Sciences: Zoology, NorthWest University
Booyens, S., North-West University
Booyse, Mardé, ARC Biometrie, Stellenbosch
Booysen, Herman, NETGroup, Bloemfontein
Booysen, Herman, NET Group, Bloemfontein
Bopape, F.L., ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria
Bornman, Elirea, Department of Communication Science, University of South Africa
Bornman, Liza, University of Johannesburg
Bornman, M., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Bornman, M. S.
Bornman, M. (Riana) S., University of Pretoria
Bornman, M.S., School of Health Systems and Public Health, University of Pretoria, South Africa; Department of Urology, University of Pretoria, South Africa
Bornman, M.S., Department of Urology, University of Pretoria (South Africa)
Bornmanb, R., Department of Urology, University of Pretoria
Bosch, Felix
Boshof, W.S., Department of Biblical and Ancient Studies, University of South Africa
Boshoff, Daniel, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Boshoff, Wynand J., University of Pretoria
Bosman, H.
Botes, M., Department of Statistics, University of Pretoria
Botha, A. D. P
Botha, Alfred, University of Stellenbosch
Botha, Anton, Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, Materiaal-, Wetenskaplike- en Vervaardigings- Operasionele Eenheid, Somerstrand, Port Elizabeth, Suid-Afrika
Botha, Ebraheim, Department of Chemistry, University of the Free State
Botha, G. R.
Botha, Gerrit, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa
Botha, J. F.
Botha, Karien, Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Botha, M., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika
Botha, M.
Botha, Marie, Department of Early Childhood Education, University of Pretoria
Botha, Marie Louise, University of Stellenbosch
Botha, Natasha
Botha, Nina, Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University
Botha, R.
Botha, S.
Botha, T.L.
Botha, V., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Botha, V., North-West University
Bouwman, H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bouwman, H., North-West University
Bouwman, H., School of Biological Sciences: Zoology, NorthWest University
Bouwman, H.
Bowen, P. A.
Boyd, L., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria
Boyd, L.S., Department of Physiology, University of Pretoria
Brand, D., Department of Computer Science, Stellenbosch University
Brand, J. M.
Brand, L.
Bredenkamp, G. L.
Bredenkamp, G. J.
Breedt, J. A.D., North-West University
Brewer, Ivan, North-West University
Breytenbach, J. C.
Breytenbach, Johan, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Breytenbach, W., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Brink, A.
Brink, A. J.
Brink, D. J.
Broodryk, G. J., Departement Chemie en Fisika, Technikon Pretoria
Bruckner, G. K.
Brϋmmer, D. G.
Burés, Jordi, School of Chemistry, University of Manchester
Burger, A. P., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika
Burger, I. C.
Burger, Renier A., Centre for Space Research, North-West University
Butler, H. J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, H.J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9300
Butler, Hennie, Department of Zoology and Entomology, University of the Free State
Butler, hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, Hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Buys, Rina, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Exercise Smart Team, University of P

C

Chua, W-H., Massey University
Cilliers, D.
Cilliers, J. F.G., Departement Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, Johan F.G., University of the Free State
Cilliers, L., Dept. Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, L., Departement Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, L.
Cilliers, Louise, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, Louise, Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, Louise
Cilliers, Louise C., Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, Louise, Department of Classical and Near Eastern Studies , University of the Free State
Cilliers, Louise, Department of Classical and Near Eastern Studies, University of the Free State
Cilliers, Louise, University of the Free State
Cilliers, Louise C.
Cilliers, Louise, Department of Greek, Latin and Classical Studies, University of Free State
Cilliers, Louise, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat
Cilliers, P. J., Hermanus Magnetiese Observatorium
Cilliers, S. S.
Cilliers, S.S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Cilliers, S.S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Cilliers, Sarel S., North-West University, Potchefstroom Campus
Cilliers, Sarel S., North-West University
Claasen, N.
Claasen, P. E.
Claassen, N., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria
Claassen, Tammy, University of Pretoria
Claassens, S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Clark, J. B.
Clark, J.R., Department of Physiology, University of Pretoria
Clauss, R.P., Department of Nuclear Medicine, Royal Surrey County Hospital
Clauss, R.P., Department of Nuclear Medicine, Royal Surrey County Hospital
Coates, Judy, AuTEK Biomed, Advanced Materials Division, Mintek
Coertzen, De Wet, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Coertzer, J.
Coetser, A.
Coetzee, A., Departement Chemie en Fisika, Tshwane Universiteit vir Tegnologie, Posbus 56208, Arcadia 0007
Coetzee, C. G.
Coetzee, Corene, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Coetzee, H. C.
Coetzee, J. N.
Coetzee, J. C.
Coetzee, Leanne, North-West University
Coetzee, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria, Posbus 2034, Pretoria 0001
Coetzee, M., University of Pretoria
Coetzee, M., Department of Physiology, University of Pretoria
Coetzee, Marijke, Academy of Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
Coetzee, Nicoleen, Department of Psychology, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria
Coetzee, Nicoleen
Coetzer, A., North-West University
Coetzer, Wentzel C., Nelson Mandela Metropolitan University
Combrinck, Ludwig, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria
Conradie, Francois J., University of Pretoria
Conradie, J., Department of Chemistry, University of the Free State
Conradie, Jeanet
Conradie, M.M., Department of Chemistry, University of the Free State
Cook, Elzaan, Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Cooks, J.
Cordier, W., Department of Pharmacology, University of Pretoria
Cowley, A. A.
Craemer, C., ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria
Craemer, C.
Crafford, D., Department of Physiology, University of Pretoria
Crafford, Dalene, University of Pretoria
Crafford, G., Departement Statistiek, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, Universiteit van Pretoria
Craig, I. K.
Cromarty, A.D., Department of Pharmacology, University of Pretoria
Cronje, Marianne, Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Cronjé, Shaun
Cronjé, Willem A., Elektriese, Elektroniese en Rekenaarwetenskap, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark
Crous, A.
Crouse, P. L.
Crouse, P.L., Department of Chemical Engineering, University of Pretoria
Crouse, Philip L., Department of Chemical Engineering, University of Pretoria
Cruywagen, J. J.

D

Da Camara, N., Department of Biokinetics, University of Johannesburg
Dabee, Smritee, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Daelemans, Walter, Computational Linguistics and Psycholinguistics Research Group, University of Antwerpen
Davie, George
Dawson, S.
de Beer, A. M.
de Beer, A. S.
de Beer, Carel S. (Fanie), Department of Information Science, University of Pretoria
de Beer, J. H.
de Beer, Josef J., School for Natural Sciences and Technology for Education, North-West University, Potchefstroom Campus
de Beer, Josef J., Department of Science and Technology Education, University of Johannesburg
De Beer, Josef J., University of Johannesburg
de Beer, Josef, Science and Technology Education, Faculty of Education, University of Johannesburg
de Beer, M., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
de Beer, M., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
de Beer, Misha, North-West University
de Beer, W. H. J.
de Bruin, Ludwig, University of Johannesburg
de Bruyn, C., North-West University
de Jager, A. E., Departement Geografie, Universiteit van Suid-Afrika
de Jager, C., School of Health Systems and Public Health, University of Pretoria
de Jager, C., Department of Physiology, University of Pretoria
de Jager, C. (Tiaan), University of Pretoria
de Jong, M.S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
de Jonge, E. T. M.
de Klerk, J. H.
de Klerk, T., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
De Kock, C., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch
De Kock, J. C., Departement Didaktiek, Universiteit van Stellenbosch
de Kock, J. M., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling Vakgroep Dierkunde
de Kock, K. N., Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
de Kock, K. N., Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -Bestuur, Noordwes-Universiteit
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
de Kock, K. N.
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
De Kock, K.N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Privaat sak X6001, Potchefstroom, 2520
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
de Kock, Kenné N., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur, Noordwes-Universiteit
de Kock, Kenne N., North-West University
de Kock, Kenné N., Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika
de Kock, Kenné N., Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
de la Fontaine, Samantha
de la Rey, N.
de la Rosa, B.
de Lange, D. J.
de Lange-Jacobs, P.E., Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg
de Milander, C.
de Villiers, A. B.
de Villiers, E.
de Villiers, Gawie
de Villiers, Gawie, Navorsingsgenoot, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein
de Villiers, Gawie, Navorsingsgenoot, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein
de Villiers, J. W. L.
de Villiers, J.J. Rian, University of Pretoria
de Villiers, Michael, Universiteit van KwaZulu-Natal
de Villiers, N.
De Villiers, Rian, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
de Villiers, W. van Z.
de Vos, D., North-West University
de Vos, G. P.J., Devotec, Posbus 101349, Moreletapark, Pretoria, 0167
de Vries, Leani, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
de Waal, D. J.
de Wet, E. H.
de Wet, J. S.
de Wet, Lizette, Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
de Wet, Lizette, University of the Free State
De Wet, Louis, Waterlab, Perseqor Park, Pretoria
de Winter, R.
Dean, W. R. J.
Decraemer, W.
Dednam, Engela, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Delport, D. J., Department Chemiese & Metallurgiese Ingenieurswese, Technikon Pretoria
Delport, Marion, Department of Statistics, University of Pretoria
Denkhaus, H. G.
Dewar, John B., Department of Environmental Sciences, University of South Africa
Diedericks, B. J. S.
Dippenaar-Schoeman, A., ARC Research Institute for Plan Protections South Africa
Dippenaar-Schoeman, A. S.
Dippenaar-Schoeman, A.S., ARC Research Institute for Plant Protection
Dippenaar-Schoeman, A.S.
Dippenaar-Schoeman, Ansie, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute, South Africa Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria, South Africa
Dippenaar-Schoeman, Ansie, Plant Protection Research Institute, Agricultural Research Council; University of Pretoria (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, Ansie S., Plant Protection Research Institute
Dippenaar-Sehoeman, A. S.
Dlodlo, Nomusa, Nasionale Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, Bulawayo, Zimbabwe
Doelman, P., Doelman Advies, August Faliseweg 10, 6703 AS Wageningen, Nederland
Dollman, G., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Döman, D.
Donald, P. R., Pediatrie en Kindergesondheid, Universiteit van Stellenbosch
Dorfling, S., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State
Dos Santos, Quinton, University of Johannesburg
Dreyer, T. P.
du Pisani, A. L.
du Plessis, A.
du Plessis, H. M.
du Plessis, H., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
du Plessis, J.
du Plessis, J. A. K.
du Plessis, J. J., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Du Plessis, J.L., Skool vir Fisiologie, Voeding- en Verbruikerswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520
du Plessis, L. M.
du Plessis, M. C. F.
du Plessis, Maretha, Department of Chemistry, University of the Free State
du Plessis, S.S., Department of Biomedical Sciences, Stellenbosch University
du Plessis, Susanna H., Department of Computer Science, University of Pretoria
du Plessis, T. A.
du Preez, C. C., Departement Grond-, Gewas- en Klimaatwetenskappe, Universiteit van die Vrystaat
du Preez, H. H.
du Preez, L., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
du Preez, L., North-West University
du Preez, L., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Du Preez, L.H., School of Biological Science, North-West University, Potchefstroom Campus
du Preez, L.H., North West University
du Preez, L.H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
du Preez, L.H., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
du Preez, Louis H., North-West University, Potchefstroom Campus
du Preez, Louis, North-West University
du Preez, R. J.
du Toit, A. E.
du Toit, Adri, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus
du Toit, Erna R., University of the Free State
du Toit, Gabriël F., University of the Free State
du Toit, George, Department of Obstetrics and Gynaecology, Stellenbosch University,
du Toit, M.J., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
du Toit, P.
du Toit, P., Department of Physiology, Universiteit of Pretoria
du Toit, P. J.
du Toit, P.J., Department of Physiology, University of Pretoria
du Toit, P.J.
du Toit, P.J., Department of Biokinetics, University of Pretoria
du Toit, Peet J., Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
du Toit, Peet, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Du Toit, Peet, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria
du Toit, Peet, University of Pretoria
Du Toit, Peet, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, Associate of Exercise Smart, University of Pretoria
du Toit, Peet J., University of Pretoria
du Toit, Peet J., Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, So
du Toit, Peet
du Toit, Peet
Du Toit, Peet, Department of Human Physiology, University of Pretoria
Dubery, I.A., Departement of Biochemistry, University of Johannesburg
Durand, B., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Durand, François, University of Johannesburg
Durand, François, Department of Zoology, University of Johannesburg
Durand, J. F., University of Johannesburg
Durand, J. F., Departement Dierkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark
Durand, J. F., Department of Zoology, University of Johannesburg (South Africa)
Durand, J.F.
Duvenhage, Mart-Mari

E

Eberlein, Eric, Department of Education Management and Policy Studies, University of Pretoria
Edwards, Nazeem, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
Ehlers, E. M., Academy for Computer and Software Engineering, University of Johannesburg
Ehlers, Elizabeth M., Academy for Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
Ehlers, Elize M., University of Johannesburg
Ehlers, M. M.
Ehlers, R., Universiteit van Pretoria
Ehua, W-H., Institute for Food, Food and Human Health, Massey University, Palmerston North
Eicker, A.
Eijsackers, H. J.P.
Eijsackers, H., Wageningen Universiteit en Research Centrum, postbus 9101, 6700 HB Wageningen, Nederland; Instituut Ecologische Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam; Departement Soologie Universiteit Stellenbosch
Eijsackers, Herman, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 9101, 6701 BH Wageningen, Nederland. Instituut voor Ecologische Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam; Departement voor Zoölogie Universiteit Stellenbosch.
Eksteen, L. C.
Ellis, R. P.
Ellis, S. M., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit
Ellis, S. M., Statistiese Konsultasiediens, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
Eloff, Corné, Airbus Defence and Space, Geo-Intelligence
Eloff, J. N.
Eloff, J.N., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria
Eloff, J.N., Universiteit van Pretoria
Eloff, Jacobus N., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria
Elsenbroek, J. H.
Elsmere, D.
Engelbrecht, F. A.
Engelbrecht, Johann, University of Pretoria
Engelbrecht, Johann, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria
Enslin, J. H. R.
Erasmus, E., Department of Chemistry, University of the Free State
Erasmus, Elizabeth, Department of Chemistry, University of the Free State
Erasmus, Johannes H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Erasmus, L. J.B., Department of Physics, University of the Free State
Erasmus, Lucas J.B., Department of Physics, University of the Free State
Erasmus, M. H., Departement Meganiese Ingenieurswese, Technikon Vrystaat
Erasmus, Petro, Department of Psychology, North-West University
Erwin, G. J.
Esterhuizen, A.
Esterhuizen, H. J.
Esterhuyse, A.
Esterhuysen, C., Department of Chemistry and Polymere Science, Stellenbosch University
Esteves, Rebecca A., Private Practice
Evans, S. W.
Evert, M., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Everts, L., University of Johannesburg

F

Falch, Anzel, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Fatti, J. L.
Ferguson, J. W.H.
Ferreira, D. I.
Ferreira, H., Department of Chemistry, University of the Free State
Ferreira, Johan, Department of Statistics, University of Pretoria
Ferreira, Johan T., Department of Statistics, University of Pretoria
Ferreira, Johanna G., Department of Curriculum and Instructional Studies, University of South Africa
Ferreira, Johanna G., Department Curriculum and Instructional Studies, University of South Africa
Ferreira, Johanna G., University of South Africa
Ferreira, K., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria, Steve Biko Academic Hospital, Pretoria
Ferreira, Michael I., Department of Agriculture, Western Cape
Ferreira, R.E.S., Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Ferreira, Ronel, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria, South Africa; Department of Educational Psychology, University of Pretoria, South Africa
Ferreira, Ronél, Department of Educational Psychology, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Ferreira, Ronél, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Department of Educational Psychology, University of Pretoria, South Africa
Ferreira, Ronél
Ferreira, Ronél, Department of Educational Psychology, University of Pretoria (South Africa)
Ferreira, Ronel, Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Ferreira, Ronél, Department of Educational Psychology, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Ferreira, Sanette L.A., Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University
Fick, Machteld, Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika
Fick, Tilla, Universiteit van Suid-Afrika
Fiedeldey, H.
Fivaz, Jean, Elektriese, Elektroniese en Rekenaarwetenskap, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark
Fletcher, Lizelle, Department of Statistics, University of Pretoria
Foord, S.H., University of Venda
Foord, Stefan, Centre for Excellence in Invasion Biology, Department of Zoology, University of Venda
Fouché, W. L.
Fouché, W.B.M., Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Fouch´ e, W. L., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika
Fourie, C., Department of Physiology, University of Pretoria
Fourie, F. le R.
Fourie, H., North-West University
Fourie, H.
Fourie, H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Fourie, J. H.
Fourie, J.M.
Fourie, L. J.
Fourie, M. H.
Fourie, O. L.
Fourie, P. B., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram
Franz, R. C.
Franzini, P.Z.N., University of Johannesburg
Fraser, William J., Department of Science, Mathematics and Technology Education, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Fraser, William
Fraser, William J., University of Pretoria
Fraser, William J., Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Fraser, William J., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Freitag, Roxanne

G

Gaigher, Estelle, Department of Science Mathematics Technolgy Education
Gaigher, Estelle, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Geertsema, J. C.
Geldenhuys, Cornelia, Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State
Geldenhuys, D. J. C.
Geldenhuys, G.
Geldenhuys, T. A., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Genis, L. A.
Gerber, S. J., Department of Chemistry, University of the Free State
Gerber, Thomas I.A., Department of Chemistry, Nelson Mandela Metropolitan University
Gericke, G., Department of Human Nutrition, University of Pretoria
Gericke, G. S.
Gericke, Gerda, Department of Human Nutrition, University of Pretoria
Gericke, Gerda, Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Gericke, Gerda, Department of Nutrition, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria,
Gericke, Gerda, Department of Human Nutrition, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Germishuys, P. J.
Gerritsma- Van der Vijver, L. M.
Geyer, H. J.
Gilbert, B.M., Department of Zoology, University of Johannesburg
Giliomee, Johannes H., Centre for Invasion Biology, Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
Gillan, W.D.H., Department of Optometry, University of Johannesburg
Glatz, J., North-West University
Gorbler, D. Z.
Gorter, G. J. M. A.
Gorter, G. J. M. A
Gouws, J.
Gouws, R., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Gouws, R., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Govender, C.
Govender, Catherine, University of Pretoria
Govender, D., Scientific Services, Kruger National Park
Govender, E.
Govender, E.O.
Govender, M., Department of Chemistry, University of the Free State
Gozuacik, D., Department of Molecular Biology, Genetics and Bioengineering, Sabanci University
Grant, C., Afdeling Sportgeneeskunde
Grant, C., Section Sports Medicine, University of Pretoria
Grant, C.C., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria
Grant, C.C., Section Sports Medicine, University of Pretoria
Grant, Catherina C., Associate of Exercise Smart, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa; Section Sports Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa
Grant, Catherina C., Section Sports Medicine, University of Pretoria (South Africa)
Grant, L., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria, Steve Biko Academic Hospital, Pretoria
Grant, R.
Grant, Rina, University of Pretoria
Gray, Glenda, Perinatal HIV Research Unit, University of the Witwatersrand, South Africa; South African Medical Research Council, South Africa
Gray, S., University of Pretoria
Gray, S., Department of Physiology, University of Pretoria
Greeff, Francois, Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Greeff, Francois, University of the Free State
Greenfield, R., University of Johannesburg
Greyling, Abraham C., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria
Greyling, J. P. C.
Grimbeek, J., Departement Statistiek, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Universiteit van Pretoria
Grimes, Kristopher R., Department of Food and Animal Science, Agricultural College, Food Science and Sustainable Systems, Kentucky State University
Grobbelaar, C., University of Pretoria
Grobbelaar, C., Department of Physiology, University of Pretoria
Grobbelaar, Craig, University of Pretoria
Grobbelaar, E.
Grobbelaar, Nat
Grobler, E.
Grobler, H.
Grobler, I., Department of Chemistry and Polymere Science, Stellenbosch University
Grobler, M.J., School for Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Groeneveld, H. T.
Groenewald, E. G., Plantkunde, Universiteit van die Vrystaat
Groenewald, E.G., Departement Plantwetenskappe (Plantkunde), Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Grosskopf, J. F. W.
Gründlingh, M. L.
Gumede, Msongelwa J., Department of Higher Education, Pretoria

H

Haag, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria, Posbus 2034, Pretoria 0001
Haag, M.
Haarhof, J.
Haarhoff, J., Departement Siviele Ingenieurswetenskap, Universiteit van Johannesburg
Haarhoff, P. C.
Habig, J.
Habig, Johan, Plant Protection Research Institute, Agricultural Research Council
Haddad, C.
Haddad, C.R., University of the Free State
Haddad, Charles R., University of the Free State
Haddad, Charles, Department of Zoology and Entomology, University of the Free State
Halasz, L., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie
Hall, A. N., Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria
Hambrock, Berno W., Tshwane University of Technology
Hamilton-Attwell, V. L.
Hammes, P. S.
Hancke, G. P.
Hanekom, J.J., Bio-Ingenieurswesegroep, Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Hanekom, T., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Hanekom, T., Department Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Harding, Ansie, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria
Harding, Ansie, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde Universiteit van Pretoria (South Africa)
Harding, Ansie, University of Pretoria
Hart, S.
Hartman, S. J. B.
Harvey, J.E.
Hassen, A.I., ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria
Hattingh, Annemarie, Sentrum vir Wetenskap, Wiskunde en Tegnologie Onderwys Universiteit van Pretoria
Hattingh, Annemarie, School of Education, University of Cape Town
Hauptfleisch, A. C., Departement Bourekenkunde en Konstruksiebestuur, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Hauptfleisch, A. C., Departement Konstruksie-ekonomie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Hauptfleisch, Andries C., University of the Free State
Havenga, Marietjie, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus
Havyarimana, Enock, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Hefti, Chantal, Department of Chemistry, University of Pretoria
Heidema, J., Departement Wiskundige Wetenskappe Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria)
Heidema, J.
Heidema, J., DepartementWiskundige Wetenskappe
Heinze, P. H.
Henn, P., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
Henning, C. N.
Henning, E., University of Pretoria
Henning, E., Department of Physiology, University of Pretoria
Henning, E.
Henning, Elizabeth, University of Johannesburg
Henning, L.
Henrico, Ivan, Department of Geography, University of South Africa
Henrico, Ivan, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria
Herman, P. P.J., Nasionale Botaniese Instituut, Pretoria
Herman, P. P. J.
Herman, P. P.J., Nasionale Botaniese Instituut
Hewer, Raymond, AuTEK Biomed, Advanced Materials Division, Mintek
Heydom, A. E. F.
Heyne, H., ARC-Onderstepoort Veterinary Institute, Parasitology
Heyns, A. J.
Heyns, A. M.
Heyns, J.
Heyns, P. S., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria
Heyns, P. S.
Heystek, E.
Hillebrand, Channel, Academy of Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
Hislop-Esterhuizen, N., Departement Kurrikulumstudies, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
Hitzeroth, H. W.
Hlophe, Y., Department of Physiology, University of Pretoria
Hlophe, Yvette, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Hoffman, D. J.M., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Holm, E.
Holtzhausen, L. C.
Hoosen, F.M.
Horak, I. G.
Howard, Rachmond, Planning & Institutional Support, University of Mpumalanga
Hugo, Anna J., Department of Language Education, Arts and Culture, University of South Africa
Human, J. J.
Human, Piet
Human, Schalk W., University of Pretoria
Hunter, Caitlin A., Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University
Hunter, Lawrance, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Port Elizabeth,Suid-Afrika
Huyser, C.
Huyser, C., Reproductive Biological Laboratory, Steve Biko Academic Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria
Huyser, C., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria
Huyser, C., University of Pretoria, Pretoria Academic Hospital
Huyser, C., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria, Steve Biko Academic Hospital, Pretoria

I

Immelman, D. W.
Immelman, Jaco, University of Johannesburg
Inglis, Helen

J

Jacobs, Adriaana, Plant Protection Research Institute, Agricultural Research Council
Jacobs, Adriaana, Agriculture Research Council, Plant Protection Research
Jacobs, Gerrie J., Department of Science and Technology Education, University of Johannesburg, Auckland Park Kingsway Campus
Jacobs, Heinz, Senior lektor, Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Jacobs, Melanie, Unit for Programme, Enrolment and Quality Management, University of Johannesburg, Auckland Park Kingsway Campus
Jacobs, Riana, Biosystematics Division
Jacobs, Rianne, University of Pretoria
Janse van Rensburg, C.
Janse van Rensburg, Christa, Associate of Exercise Smart, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa; Section Sports Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa
Janse van Rensburg, D.C., Section Sports Medicine, University of Pretoria
Janse van Rensburg, D.C., Department of Physiology, University of Pretoria
Janse van Vuuren, S.
Janse van Vuuren, Sanet, North-West University, Potchefstroom Campus
Jansen, D., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited
Jansen van Rensburg, Armand, Department of Chemistry, University of Pretoria
Jansen van Rensburg, Candice, University of the Free State
Jansen van Rensburg, E.
Jansen van Vuuren, P., Department of Physiology, University of Pretoria
Jarvis, N., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited
Jaspan, Heather B., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa; Seattle Children’s Research Institute, Department of Pediatrics and Global Health, University of
Jaumdally, Shameem Z., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Jeffery, Tamsyn, University of Johannesburg
Jerling, F.
Johannsen, E., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria
Jones, E. G., Departement Fisika, Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria)
Jordaan, A.
Jordaan, Anine, North-West University
Jordaan, Johan H.L., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Joubert, A.
Joubert, A., Department of Pharmacology, University of Pretoria
Joubert, A. J.
Joubert, A. M., University of Pretoria
Joubert, A., University of Pretoria
Joubert, A. M.
Joubert, A. M., Department of Physiology, University of Pretoria
Joubert, A.J., Department of Physiology, University of Pretoria
Joubert, A.M., Bioinformatics and Computational Biology Unit, University of Pretoria
Joubert, A.M., Department of Physiology, University of Pretoria
Joubert, A.M., University of Pretoria
Joubert, A.M., Departement of Physiology, University of Pretoria
Joubert, Annie M., University of Pretoria
Joubert, Annie, University of Pretoria
Joubert, Annie, Department of Physiology, University of Pretoria
Joubert, Annie M., Department of Human Physiology, University of Pretoria
Joubert, Annie, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, South Africa
Joubert, Daniek, University of Stellenbosch
Joubert, F., Bioinformatics and Computational Biology Unit, University of Pretoria
Joubert, F., Department of Biochemistry, University of Pretoria
Joubert, F., University of Pretoria
Joubert, F. J.
Joubert, F.
Joubert, Fourie, Department of Biochemistry, University of Pretoriac
Joubert, Landi, Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Joubert, M., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Joubert, Yvonne
Jubelius, C. W.
Jury, M. R.

K

Kantoor, Redaksionele
Karsten, Aletta E., Biophotonics, National Laser Centre, Council for Scientific and Industrial Research, South Africa; Department of Physics, University of Pretoria, South Africa
Kasonga, A., Department of Physiology, University of Pretoria
Kasonga, A.E., University of Pretoria
Kasonga, A.E., Department of Physiology, University of Pretoria
Katsidzira, Runako M., Pharmaceutical Chemistry, North-West University
Kellerman, J. A.
Kellner, K.
Kellner, Klaus, Skool vir Omgewingswetenskappe en -Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Kellner, Klaus, North-West University
Kemp, M., North-West University
Kemp, Mathilde, Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Kemp, Roné, School of Physical and Chemical Science, North-West University, Potchefstroom Campus
Kennedy, Bianca, Department of Geology, University of the Free State
Kennedy, Justin J., UGSM-Monarch Business School
Khuzwayo, K., Department of Physiology, University of Pretoria
Kilian, E.
Kilian, Esmari, Department of Zoology
Killian, M., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
King, P. H.
Klatt, E.
Klem, Estiaan M., Mathematics and Applied Mathematics, North-West University, Potchefstroom Campus
Klem, Estiaan M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University
Kleynhans, E. P.J.
Kleynhans, E. P. J., Skool vir Ekonomie, Risikobestuur en Internasionale Handel, Noordwes-Universiteit
Kleynhans, Ewert P.J., School for Economics, North-West University, Potchefstroom Campus
Kleynhans, Ewert P.J., School of Economics, North-West University, Potchefstroom Campus
Kleynhans, M., Department of Physiology, University of Pretoria
Kleynhans, M.
Kleynhans, M., University of Pretoria
Kleynhans, Michael, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria
Kleynhans, Michael, Department of Human Physiology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria
Kleynhans, Michael, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, Associate of Exercise Smart, University of Pretoria
Kleynhans, Michael, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Kleynhans, Michael, Department of Human Physiology, University of Pretoria (South Africa)
Kleywegt, R. J.
Klopper, C. H.
Kloppers, P. J.
Kloppers, Pieter S., North-West University
Knobel, D. P.
Knoetze, J. H.
Knoetze, L.
Knoetze, R.
Knoetze, R., Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Koch, S.H.
Koegelenberg, F. A.
Koen, C.
Koen, H.
Kok, A. C., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Kok, A. C.
Kok, Conrad, Department of Geography and Environmental Studies, University of Stellenbosch
Kok, O. B.
Kok, O. B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Kok, O.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9300
Kok, Ordino, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Kok, Ordino, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Kok, Ordino, Department of Zoology and Entomology, University of the Free State
Kok, P. D. F.
Kok, Schalk
Koning, N.
Koontse, Reuben D., Institute of Science and Technology, University of South Africa
Koorsen, G., Department of Biokinetics, University of Johannesburg
Koorsen, G., Water and Health Research Centre, University of Johannesburg
Koorsen, G., University of Johannesburg
Koorsen, G., Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Koorts, A. M.
Koorts, A. M., Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria
Koorts, A., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria
Koorts, A., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
Korf, L.
Kornelius, G.
Kotze, Danelle, Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Kotzé, E., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Kotzé, Eduan, Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Kotzé, H. F.
Kotzé, I. A.
Krieg, H. M.
Krieg, Henning M., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Krieg, Henning M., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation Potchefstroom Campus
Krieg, Henning M., Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Krieg, Henning M., School of Physical and Chemical Science, North-West University, Potchefstroom Campus
Krieg, Henning M., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University
Krieg, Henning M., Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Kriek, C. G.
Kriek, Jeanne, Institute for Science and Technology Education, University of South Africa
Kriek, Jeanne, Institute of Science and Technology, University of South Africa
Kriek, Roelof J., Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Kriel, E., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Kriel, K. F.
Kritzinger, S.
Kroon, R. E.
Kruger, A. M. C.
Kruger, D.
Kruger, D.J.D., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Kruger, Deon, Department of Civil Engineering Science, University of Johannesburg
Kruger, Donnavan J.D., North-West University
Kruger, E., North-West University
Kruger, E.
Kruger, E., Department of Physiology, University of Pretoria
Kruger, E., North-West University, Potchefstroom Campus
Krüger, Ernst
Kruger, G. H.J., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Kruger, G. H.J.
Krüger, Gert H.J., North-West University
Kruger, M. C.
Kruger, M.A.F., School for Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Kruger, M.C., Massey University
Kruger, M.C., Institute for Food, Nutrition and Human Health, Massey University
Kruger, M.C., Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, New Zealand; Department of Human Nutrition, University of Pretoria, South Africa; Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria, South Africa
Kruger, M.E., Institute for Food, Food and Human Health, Massey University, Palmerston North
Kruger, P.E., Department of Biokinetics, University of Pretoria
Kruger, P.E., Section Sports Medicine, University of Pretoria
Krüger, Pieter E., Department of Biokinetics, Sport and Leisure Sciences, University of Pretoria
Kruger, T. P.J., Department of Physics, University of Pretoria
Kupolati, M.D., Department of Human Nutrition, University of Pretoria

L

Labuschagne, W. A.
Lachmann, Gerhard, Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Lachmann, Gerhard, Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation Potchefstroom Campus
Lachmann, Gerhard, School of Physical and Chemical Science, North-West University, Potchefstroom Campus
Lacquet, B. M.
Lafanechère, L., Institut Albert Bonniot, CRI INSERM/UJF U823
Lafanechere, L., Institut Albert Bonniot, CRI INSERM/UJF U823
Lafanechère, L., Department of Cellular Differentiation and Transformation Polarity, Development and Cancer
Laing, M.J., University of Pretoria
Lambert, Stephen
Landman, M., Department of Chemistry, University of Pretoria
Landman, Marilé, Department of Chemistry, University of Pretoria
Langner, E. H.G., Department of Chemistry, University of the Free State
Langner, Ernie H.G., Department of Chemistry, University of the Free State
Largier, J. L.
Larney, M.
Lategan, P. M.
Latief, Abduraghiem, Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Lawson, J.
le Grange, Lesley, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
le Grange, Lesley, University of Stellenbosch
le Roux, Andreas, School for Geography, Archaeology and Environmental Studies, University of the Witwatersrand
le Roux, Cornelius J., School of Physical and Chemical Science, North-West University, Potchefstroom Campus
le Roux, G. K.
le Roux, H. J.
le Roux, J., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
le Roux, J. H.
le Roux, J.M. (Kobus), North-West University, Potchefstroom Campus
Le Roux, Pieter, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
le Roux, Pieter, Private
le Roux, S., Department of Physiology, University of Pretoria
Lemmer, A. A.
Lemmer, H. H., Randse Afrikaanse Universiteit
Lemmer, H. H.
Lemmer, Hoffie, Departement Statistiek, Universiteit van Johannesburg
Lennard, Katie S., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa
Levanets, A., North-West University
Levay, P. F.
Liebenberg, D., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Linde, J. J.
Lizamore, N.
Lombard, A., Department of Geography, University of South Africa
Lombard, Ronell, Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Loots, Don, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom
Loskutoff, N.M.
Lotz, Leon, Department of Arachnology, National Museum, Bloemfontein
Louw, C. J., Tshwane Universiteit van Tegnologie, Departement Fisiese Wetenskappe
Louw, C., Academy of Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
Louw, D. F.
Louw, Daniël, Department of Computer Science, University of Pretoria
Louw, Elizabeth M., Department of Statistics, University of Pretoria
Louw, Ina, Tshwane Universiteit van Tegnologie, Pretoria
Louw, Ina, Departement Wiskunde en Statistiek, Tshwane Universiteit vir Tegnologie
Louw, J., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North West University, Potchefstroom Campus
Louw, S.v.d. M., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Love, A. D., Universiteit van die Witwatersrand
Lubbe, A. J.
Lubbe, J. J.P., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Lutjeharms, J. R. E.
Lutsch, A. G. K.
Luus, H. G.
Luus, Retha, Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Lyle, R.
Lyle, Robin, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute

M

Maboeta, M. S.
Maboeta, M., School voor Milieuwetenschappen & Ontwikkeling Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001 Potchefstroom 2520
Maboeta, M. S., Skool vir Omgewingswetenskap en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Mabusa, Itumeleng H., Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, University of Limpopo
MacDonald, Nequita, Department of Geology, University of the Free State
Macdonald, Theo, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
MacIntyre, U., Department of Human Nutrition, University of Pretoria
Mafokane, H. F., Departement Chemie
Maguvhe, Mbulaheni O., South African National Council for the Blind, Pretoria
Maharaj, P.
Maharaj, P., Department of Science, Natal Museum, Pietermaritzburg
Maharaj, S., University of Pretoria, Pretoria Academic Hospital
Mahomed, A. F.
Mahomed, A.F., University of Pretoria
Maina, J.N., Department of Zoology, University of Johannesburg
Makgai, S.L., Department of Statistics, University of Pretoria
Makungo, Thomas, Department of Chemistry, University of Venda
Malan, F. P., Department of Chemistry, University of Pretoria
Malan, Frederick P., Department of Chemistry, University of Johannesburg
Malan, R., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Malan, S. F.
Malgas, R. R.
Malo, D.S., North-West University
Mapolie, Selwyn, Department of Chemistry and Polymer Science, Stellenbosch University
Marais, Anelia, Department of Agriculture, Western Cape
Marais, Annie M., University of Pretoria
Marais, Charlene, Department of Chemistry, University of the Free State
Marais, D. W.
Marais, Lindie, Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Marais, M.
Marais, M., Biosystematics: Nematology, ARC-Plant Protection Research Institute
Marais, M., Department of Nematology, ARC-Research Institute for Plant Protection
Marais, M., ARC Research Institute for Plant Protection, Queenswood
Marais, P.
Marais, S., University of Pretoria
Marais, S., Department of Physiology, University of Pretoria
Marais, Sumari, University of Pretoria
Marais, Werner, University of Johannesburg
Marchand, M.J.
Maré, S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Maré, S., North-West University
Maree, D. C.
Maree, J G
Maree, J. G., Departement Opvoedkundige Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria
Maree, J. G., Kurrikulumstiedies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria
Maree, J. G.
Maree, J. G., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria
Maree, J. G., Universiteit van Pretoria
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Maree, J. G., Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
Maree, Jacobus G., Department of Educational Psychology, University of Pretoria
Maree, Jacobus G., University of Pretoria
Maree, Jacobus G., Faculty of Education, University of Pretoria
Maree, Kobus, Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria
Maree, Kobus, Departement Opvoedkundige Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria
Maree, N., North-West University
Maritz, E. C.M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State
Maritz, J. S.
Maritz, J. M., Department of Physics, University of the Free State
Maritz, J. S., Sentrum vir Epidemiologiese Navorsing van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad
Maritz, Jacques, Department of Physics, University of the Free State
Martinez, A., Department of Cellular Differentiation and Transformation Polarity, Development and Cancer
Masoko, Peter, Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, University of Limpopo
Mathebula, S.
Mavan Z. de Villiers, W., Divisie Kerntegnologie, NECSA
Mays, Michelle, School of Communication Studies, North-West University
McDonald, A.H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
McDonald, T.
Mcdonald, Theo, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
McGill, A. E. J.
McKenna, R., Department of Pharmacology and Therapeutics, University of Florida
Mckune, Andrew, Department Biokinetics, Exercise and Leisure Sciences, University of KwaZulu-Natal
Mdee, Ladislaus K., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria, South Africa; Department of Pharmacy, University of Limpopo, South Africa
Mdzeke, Naomi P., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
Mdzeke, Naomi, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch
Mearns, Kevin
Mearns, Martie, Departement Inligting en Kennisbestuur, Universiteit van Johannesburg, Johannesburg
Meela, Moraba M., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria, South Africa; Health Sciences Research Office, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, South Africa
Meij, H. S.
Meijboom, Reinout, Department of Chemistry, University of Johannesburg
Meintjes, G. J., Departement Konstruksie-ekonomie, Universiteit van Pretoria
Meintjes, P. J., Department of Physics, University of the Free State
Meintjes, Petrus J., Department of Physics, University of the Free State
Meintjes, Pieter J., Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State
Meiring, J. H.
Meiring, P.
Meiring, S. M.
Meiring, S.M., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300
Mentz, Elsa, North-West University, Potchefstroom Campus
Mentz, Elsa, Research Focus Area Self-Directed Learning, North-West University, Potchefstroom Campus
Mentz, Elsa, School for Science and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus
Metelerkamp, Roger, Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, Materiaal-, Wetenskaplike- en Vervaardigings- Operasionele Eenheid, Somerstrand, Port Elizabeth, Suid-Afrika
Meyer, B. J.
Meyer, B. H.
Meyer, H.P.
Meyer, L.N., School of Biological Science, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa; Cefrem, University of Perpignan, France
Meyer, Leon N., North-West University, Potchefstroom Campus
Meyer, T. A.
Meyer, Walter E., University of Pretoria
Mgcina, L., Department of Biokinetics, University of Johannesburg
Mienie, Japie, North-West University, Potchefstroom Campus
Mieny, C. J.
Migeon, A.
Mihai, Maryke A., Department of Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Millard, S., S. Millard Departement Statistiek, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Mills, Caroline E., Department of Psychology, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria
Milne, G. W., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Minaar, M. M., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Minnaar, K., North-West University
Minnaar, M., North-West University
Minnaar, M. M.
Mkhize, Nonhlanhla N., National Health Laboratory Service
Moen, Melanie, Department of Early Childhood Education, University of Pretoria
Moir, M. I., University of Johannesburg
Mokae, L.
Mokae, M.L., University of Johannesburg
Molepo, J. M., Universiteit van Pretoria
Moolman, Tiani, Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University
Mooney, A., Department of Zoology, University of Johannesburg
Moosa, S., Department of Physiology, University of Pretoria
Mor, C., UNDP-GEF Orange-Senqu Strategic Action Programme
Morgenthal, T. L.
Mostert, P. J., Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap, Universiteit Stellenbosch
Mostert, S., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Mothokwa, Sydney, Department of Science Mathematics Technolgy Education, University of Pretoria
Mouton, H. du T.
Mqoco, T. V., Department of Physiology, University of Pretoria
Mqoco, T., University of Pretoria
Mqoco, T.V., Departement of Physiology, University of Pretoria
Mqoco, T.V., Department of Physiology, University of Pretoria
Mqoco, T.V., University of Pretoria
Mqoco, Thandi V., University of Pretoria
Mthembu, N., University of Pretoria
Mukhari, Shirley S., Department of Language Education, Arts and Culture, University of South Africa
Mulder, Eben
Mulder, Kwenidyn, Department of Geology, University of the Free State
Mulder, Nicola, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa
Muller, A., Department of Chemistry, University of Johannesburg
Muller, Alfred J., University of Johannesburg
Muller, B., Department of Science, Natal Museum, Pietermaritzburg
Müller, E., Department of Chemistry, University of the Free State
Müller, F. A.
Muller, F. O.
Muller, Helene, School for Interdisciplinary Research and Further Studies, University of South Africa
Muller, M. A.
Myburgh, H., North-West University
Myburgh, W. J.

N

Naicker, L.
Naicker, Lee-Anne, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Naicker, Lee-Anne, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria (South Africa)
Naicker, Lee-Anne
Naudé, G.
Naudé, R. T.
Naudé, Y., Department of Chemistry, University of Pretoria
Navajas, M.
Nawaz, M. A., Himalaja Natuurstigting, Sentrum Een, Straat 15, F-7/2 Islamabad, Pakistan
Nel, H.W., General Practitioner, Pollack Park, Springs
Nel, Jackie M., University of Pretoria
Nel, M. M.
Nel, P. P. C.
Nel, P. C.
Nel, Wynand, Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Nelson, H. D.
Netherlands, E.C., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Netherlands, E.C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Neyt, N. C., Department of Chemistry, University of Pretoria
Ngala, P.T., Grootfontein Agricultural Development Institute, Middelburg
Niemand, N. J.J.
Nienaber, W.C., Forensic Anthropology Research Centre, Department of Anatomy, University of Pretoria
Nkandeu, D.S., Departement of Physiology, University of Pretoria
Nkandeu, S., Department of Physiology, University of Pretoria
Nkandeu, Sandra, University of Pretoria
Nolte, M. J.
Nortje, E., Department of Physiology, University of Pretoria
Nortje, Evangeline
Nortje, Evangeline, Department of Human Physiology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria (South Africa)
Nortje, Evangeline, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, Associate of Exercise Smart, University of Pretoria
Nortje, Evangeline, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Nortjé, Evangeline, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, South Africa
Nortje, Evangeline, Department of Human Physiology, University of Pretoria
Nortje, Evangeline, Department of Human Physiology, School of Medicine, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria
Ntwaeaborwa, O. M.
Nyakale, N.E., Department of Nuclear Medicine, Steve Biko Academic Hospital
Nyakale, N.E., Department of Nuclear Medicine, Pretoria Academic Hospital

O

Odendaal, Alida, University of the Free State
Odendaal, Alida, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State
Odendaal, H. J.
Odendaal, J. P., Departement Omgewings- en Beroepsgesondheidstudies
Office, E.
Office, Editorial
Office, Editorial, Departement Chemie, Universiteit van Pretoria, Lynnwood, Pretoria 0002 werner.barnard@up.ac.za.
Office, Editorial
Office, Elna
Ohlhoff, H. J. K.
Oliver, J. E.
Olivier, E. C., South African Mathematics Foundation, Didacta-gebou, Skinnerstraat 211, Pretoria
Olivier, Editorial
Olivier, J., Departement Omgewingswetenskappe
Olivier, Jako, School of Human and Social Sciences for Education, North-West University
Olivier, N.
Oosthuizen, J. M. C.
Oosthuizen, M. A.
Oosthuizen, W.
Op't Hof, J.
Orlekowsky, T.
Orlekowsky, T., North West University
Orlekowsky, T., North-West University
Osmond, Steven
Osterhoff, D. R.
Owen, J. H., Universiteit van Pretoria
O’Neill, Vanessa, University of Johannesburg

P

Paddy, V., Department of Pharmacology, University of Pretoria
Pantland, N.A., Instituut vir Maritieme Tegnologie, Posbus 181, Simonstad, 7995, Republiek van Suid-Afrika
Panzer, A.
Panzer, A., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Posbus 2034, Universiteit van Pretoria
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
Parkin, D. P. Parkin, Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal
Passmore, Jo-Ann, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa; National Health Laboratory Service, South Africa
Patini, D., Department of Biokinetics, University of Johannesburg
Patrick, S.M., School of Health Systems and Public Health, University of Pretoria
Patrick, Sean M., University of Pretoria
Patterson, Cody, Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas
Pauw, E., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria
Peach, Retha, Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Peché, Marieke, University of Johannesburg
Peens, F. H., Department of Chemistry, University of the Free State
Peens, Frederick H., Department of Chemistry, University of the Free State
Pelser, Wiehan A., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University
Pentz, J.
Perold, S. M.
Perrin, M. R.
Peters, E.
Petersen, Neal T., University of Johannesburg
Petrick, S. W.
Pheiffer, W., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Pheiffer, W., School for Biological Science, North West University, Potchefstroom Campus
Pheiffer, Wihan, North-West University
Phiri, Patrick, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria
Piater, L.A., Departement of Biochemistry, University of Johannesburg
Piater, L.A., Department of Biokinetics, University of Johannesburg
Piater, L.A., University of Johannesburg
Pienaar, D., Scientific Services, Kruger National Park
Pienaar, J. J.
Pienaar, Richelle, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch
Pienaar, W. J.
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland 7602
Pienaar, Wessel J., Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek Universiteit Stellenbosch
Pienaar, William J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch
Pieters, R., School for Biological Science, North West University, Potchefstroom Campus
Pieters, R., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Pieters, R., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Pieters, R., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Pieters, R., School of Biological Sciences: Zoology, NorthWest University
Pieters, Rialet, North-West University, Potchefstroom Campus
Pieters, Rialet, North-West University
Pieterse, A. J. H.
Pieterse, C.L., Department of Physics, Stellenbosch University
Pieterse, Elsje, Animal Production Institute; University of Stellenbosch
Pieterse, G. M.
Pieterse, G.M.
Pieterse, M. J.
Pieterse, P. A.
Pieterse, Tanya, Department of Chemistry, University of the Free State
Pieterse, Vreda, Department of Computer Science, University of Pretoria
Pieterse, Vreda, Department of Computer Science, University of Pretoria
Pietersen, Jacques
Piorkowski, T., Department of Physiology, University of Pretoria
Pistorius, C. W. I.
Pitout, M. J.
Plug, C.
Pool, G. S.
Posthuma, A. Barbara, Faculty of Engineering and Built Environment, Tshwane University of Technology
Posthuma, A. Barbara, North-West University
Potgieter, Arina E., University of Pretoria
Potgieter, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Potgieter, D. J. J.
Potgieter, H. J.
Potgieter, J. H., Department Chemiese & Metallurgiese Ingenieurswese, Technikon Pretoria
Potgieter, Kariska, Department of Chemistry, University of Johannesburg
Potgieter, Louwrens, University of the Free State
Potgieter, Marcelle, Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University, South Africa; Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa), South Africa
Potgieter, N., Departement Mikrobiologie, Universiteit van Venda
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika
Potgieter, P. H., Departement Besluitkunde Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria)
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Unisa
Potgieter, Petrus, Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria)
Potgieter-Vermaak, Sanja, Molecular Science Institute, Universiteit van die Witwatersrand, Privaat Zak X3, PO Wits, 2050, South Africa
Powrie, L., Department of Zoology, North-West University, Potchefstroom Campus
Powrie, L., North-West University, Potchefstroom Campus
Pretorius, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Pretorius, C., North-West University, Potchefstroom Campus
Pretorius, G. H. J.
Pretorius, I. S., Instituut vir Wynbiotegnologie, Departement Wingerd- en Wynkunde, Universiteit van Stellenbosch
Pretorius, I. S.
Pretorius, J. R.
Pretorius, L. M., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002
Pretorius, L.
Pretorius, L.L., Bio-Ingenieurswesegroep, Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika
Pretorius, P. F.
Pretorius, R. W.
Pretorius, Uané, Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Pretorius, W.
Pretoruis, I. S.
Prins, A.
Prinsloo, A. R. E.
Prinsloo, E., North-West University, Potchefstroom Campus
Prinsloo, F. C., Department of Geography, University of South Africa
Prinsloo, J. F.
Prinsloo, Marlene, Department of Chemistry, North-West University
Prinsloo, S., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Prinsloo, S., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Prior, J. H., Necsa
Prozesky, O. W.
Prudent, R., Institut Albert Bonniot, CRI INSERM/UJF U823
Prudent, R., University of Pretoria (South Africa)
Prudent, R., Department of Cellular Differentiation and Transformation Polarity, Development and Cancer (France)
Prunier, C., Department of Cellular Differentiation and Transformation Polarity, Development and Cancer
Puts, G.J., Department of Chemical Engineering, University of Pretoria

Q

Quass, F. W.
Quinn, L.P., School for Biological Science, North West University, Potchefstroom Campus

R

Rabie, C. J.
Rademeyer, Alet
Radojevic, K. J.
Randall†, Elize, Department of Science Mathematics Technolgy Education, University of Pretoria
Ras, D. J., Department of Computer Science, University of Pretoria
Rauscher, Willem J., University of Pretoria
Rautenbach, A. J.
Rautenbach, C. J. de W.
Rautenbach, H. M.
Rautenbach, Victoria, Centre for Geo-informatic Sciences, University of Pretoria
RE lutjeharms, Johann, Departement Oseanografie, Universiteit van Kaapstad
Reinecke, A. J., Departement Plant- en Dierkunde, Stellenbosch Universiteit
Reinecke, A. J., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland, 7602
Reinecke, A. J., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch
Reinecke, A. J.
Reinecke, A. J., Stellenbosch Universiteit
Reinecke, Adriaan J., Botany and Zoology, University of Stellenbosch
Reinecke, Adriaan J., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
Reinecke, Adriaan J., Department of Botany and Zoology, University of Stellenbosch
Reinecke, Koot, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Reinecke, Koot, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch
Reinecke, S. A., Stellenbosch Universiteit
Reinecke, S. A.
Reinecke, S. A., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch
Reinecke, S. A., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland, 7602.
Reinecke, Sophia A., Department of Botany and Zoology, University of Stellenbosch
Reinecke, Sophia A., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
Reinecke, Sophié, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch
Reinecke, Sophie A., Botany and Zoology, University of Stellenbosch
Reinecke, Sophié, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Renison, C. Alicia, University of Johannesburg
Repsold, L., Department of Physiology, University of Pretoria
Retief, F. P., Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat
Retief, F. P.
Retief, François, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat
Retief, Francois P., Universiteit van die Vrystaat
Retief, François, Departement Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat
Retief, François P., University of the Free State
Retief, Francois P.
Retief, François, Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat
Retief, Francois P., Department of Greek, Latin and Classical Studies, University of Free State
Retief, François P., Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat
Retief, Francois P., Department of Classical and Near Eastern Studies , University of the Free State
Retief, Francois P., Department of Classical and Near Eastern Studies, University of the Free State
Reyneke, I.
Richter, P. W.
Richter, W., Scientific Industrial Research, Polymers and Composition
Richter, W., The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)
Richter, W.
Riley, D. L., Department of Chemistry, University of Pretoria
Riley, Darren L., Department of Chemistry, University of Pretoria
Roekens, Edward, Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen
Roelofse, Frederick, Department of Geology, University of the Free State
Roets, C.E., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300
Roets, Wietsche, Department of Water Affairs, Western Cape
Rohwer, E., Department of Chemistry, University of Pretoria
Roos, C.
Roos, D. v.d. S.
Roos, D.
Roos, Johannes L., Department of Psychiatry, University of Pretoria
Roos, Louw, Departement Psigiatrie, Universiteit van Pretoria, Weskoppies Hospitaal
Roos, W. D.
Roux, Annalie, North-West University
Roux, C. Z.
Roux, J. J. J.
Roux, P.
Rudolph, Elizabeth
Ryan, M., North-West University
Ryke, P. A. J.

S

Saayman, R.
Sanders, I. D., Department of Computer Science, University of South Africa
Sandham, Luke, Geografie en Omgewingstudies, Skool vir Omgewingswetenskappe, Noordwes-Universiteit
Sathekge, M.M., Department of Nuclear Medicine, Pretoria Academic Hospital
Sathekge, M.M., Department of Nuclear Medicine, Steve Biko Academic Hospital
Saunderson, J. D.
Scheepers, C. C.W., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Scheffer, C., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria
Scheffer, C. J.
Schnetler, R., Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Schoch, A. E.
Schoeman, A. S., Department of Zoology and Entomology, University of Pretoria
Schoeman, Henoch, Christian Blind Mission (CBM), Tygervalley
Schoeman, J. J.
Schoeman, M. J.
Schoeman, W. J.
Schoeman, Werner, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Scholtz, C. H.
Scholtz, Chantal, Department of Chemistry, University of Pretoria
Scholtz, M. M.
Scholtz, R., North-West University
Schoombie, S. W., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat Bloemfontein 9300.
Schoonraad, E.
Schoonwinkel, A., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Schoultz, Xandri, Department of Chemistry, Nelson Mandela Metropolitan University
Schuman, W. A.
Schumann, W. A.
Schutte, H. J.
Scott, W. E.
Scribante, P.
Seifart, H. I., Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal
Sellschop, J. P. F.
Senekal, Burgert A., Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State
Seshothela, S. L.
Sevenster, C.
Shaw, I. S., Fakulteit Ingenieurswese, Randse Afrikaanse Universiteit
Shaw, I. S.
Shepherd, N., Department of Physiology, University of Pretoria
Sherwood, J.S., Departement of Biochemistry, University of Johannesburg
Sherwood, John S., University of Johannesburg
Sibisi, Phumzile, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg
Siebert, F., North-West University
Siebert, S.J.
Siebert, S.J., North-West University, Potchefstroom Campus
Siebert, Stefan J., Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom
Siebrits, Francois K., Tshwane University of Technology
Siglé, H. M.
Sikhakhane, N. N.
Singh, A., Department of Physics, University of Pretoria
Singleton, E., Department of Chemistry, University of Pretoria
Singleton, Eric, Department of Chemistry, University of Johannesburg
Sippel, K.H., Baylor College of Medicine
Sirgel, F. A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram
Slabber, C. F.
Slabbert, Cara, Department of Chemistry, University of Pretoria
Slabbert, M., Reproductive Biological Laboratory, Steve Biko Academic Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria
Small, J. G. C.
Smit, A.B., Department of Physics, Stellenbosch University
Smit, C. F.
Smit, Elize, University of Pretoria
Smit, J. J. A.
Smit, N. J., Department of Zoology, University of Johannesburg
Smit, N.J., School for Biological Science, North West University, Potchefstroom Campus
Smit, N.J., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Smit, N.J., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Smit, Nico J., North-West University, Potchefstroom Campus
Smith, D.C., North-West University
Smith, F.H., Departement Publieke Administrasie & Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, 0003
Smith, G. F.
Smith, Kirby C., Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas
Smith, M. F
Smits, D. P., Departement Wiskunde, Toegepaste Wiskunde en Sterrekunde
Smuts, H., North-West University
Snyders, L.
Snyman, C. P.
Snyman, Dirk, Centre for Text Technology, North-West University
Snyman, H. A.
Snyman, J. A.
Snyman, Pieter, Department of Soil, Crop and Climatic Sciences, University of the Free State
Snyman, R., Departement Biodiversiteit en Bewaring, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
Soma, P., Department of Physiology, Universiteit of Pretoria
Soupen, N., Department of Physiology, University of Pretoria
Spady, William, International Director, Heart Light Education, 113 Water Road, Walmer, 6070
Spangenberg, Erica D., Department of Science and Technology Education, University of Johannesburg
Spies, A.
Spoelstra, B.
St. Clair Gibson, Alan, School of Medicine, University of Free State
Stals, R., Biosystematics: Insects, ARC-Plant Protection Research Institute
Stander, A., University of Pretoria
Stander, A.
Stander, Andre, Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, Sou
Stander, Andre, Department of Physiology, University of Pretoria (South Africa)
Stander, André, University of Pretoria
Stander, B. A., Department of Physiology, University of Pretoria
Stander, B.A., University of Pretoria
Stander, B.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Stander, B.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Stander, Barend A., University of Pretoria
Stander, X. X.
Stander, X. X., University of Pretoria
Stander, X.X., Department of Physiology, University of Pretoria
Steenkamp, Sonia, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom
Steenkamp, V., Department of Pharmacology, University of Pretoria
Steyl, Quentin L., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
Steyn, A. Stephen, Department of Soil, Crop and Climatic Sciences, University of the Free State
Steyn, B. M.
Steyn, C. G.
Steyn, H. S.
Steyn, H. M.
Steyn, Jacolien, School of Economics, North-West University, Potchefstroom Campus
Steyn, L. J. C.
Steyn, L., Department of Zoology, University of Johannesburg
Steyn, M., Forensic Anthropology Research Centre, Department of Anatomy, University of Pretoria
Steyn, M. M. de V
Steyn, P. J.
Steyn, Ruhann, Centre for Space Research, North-West University
Stoker, P. H.
Stols, E., North-West University
Stols, Gerrit H., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Stols, Gerrit, University of Pretoria
Stols, Gerrit, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Stoltz, L. P.
Stranger, Marianne, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium
Strasheim, A.
Strasheim, J. A.
Strassberger, F. G. W.
Strasser, R. J., Bioenergetics Laboratory, University of Geneva
Strasser, R. J.
Strauss, D. F. M., Dekaanskantoor, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat
Strauss, Danie F.M., University of the Freestate
Strauss, Danie F.M., Department of Philosophy, North-West University
Strauss, Danie F.M., University of the Free State
Strauss, Daniël, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika
Strauss, H. D., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Struwig, Madeleen, Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom
Stumpf, Waldo
Styn jr., H. S., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit
Sumner, Paul D., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria
Swanepoel, A. C., Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Vanderbijlpark
Swanepoel, A., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
Swanepoel, A.
Swanepoel, Annelie, Rand Water, Vereeniging
Swanepoel, Chris J., Universiteit van Suid-Afrika
Swanepoel, J. W. H.
Swanepoel, J. H.
Swanepoel, K. J.
Swanepoel, K. J., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, Pretoria 0003
Swanepoel, R.
Swart, A.
Swart, A., Biosystematics: Nematology, ARC-Plant Protection Research Institute
Swart, A., Department of Nematology, ARC-Research Institute of Plant Protection
Swart, Antoinette, Plant Protection Research Institute
Swart, Antoinette, Plant Protection Research Institute, Agricultural Research Council
Swart, D. H.
Swart, E.
Swart, H. C., Department of Physics, University of the Free State
Swart, H., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Swart, H. C.
Swart, Hendrik C., Department of Physics, University of the Free State
Swart, J. P. J.
Swart, P. H.
Swarts, Andrew J., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Swarts, Andrew J., Department of Chemistry, North-West University
Swarts, J. C., Department of Chemistry, University of the Free State
Swartzberg, Lizette, Department of Chemistry, North-West University
Swiegelaar, C.R., North-West University, Potchefstroom Campus
Szamosvari, J-L., Department of Zoology, University of Johannesburg
Szegedi, Hélène, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State

T

Taylor, J.C., North-West University
Taylor, J.C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Tegen, R.
ter Horst, S., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University
ter Horst, Sanne, Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University
Terblanche, H. C.
Terblanche, H., University of Pretoria
Terblanche, H.C., Department of Physiology, University of Pretoria
Terblanche, H.C., University of Pretoria
Terblans, J. J., Department of Physics, University of the Free State
Terblans, Jacobus J., Department of Physics, University of the Free State
Terre’Blanche, Gisella, Pharmaceutical Chemistry, North-West University, South Africa; Centre of Excellence for Pharmaceutical Sciences, North-West University, South Africa
Theron, A. E.
Theron, A.E., Department of Physiology, University of Pretoria
Theron, Elizabeth M.C., Department of Environmental Sciences, University of South Africa
Theron, J. J.
Theron, Joji, Department of Physiology, University of Pretoria
Theunissen, M., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Theunissen, M., North-West University, Potchefstroom Campus
Thiel, P. G.
Tiedt, L. R., Laboratory for Electron Microscopy, North-West University
Tiedt, L. R.
Tiedt, L., North-West University
Tiedt, L.R., Laboratory for Electron Microscopy, North-West University, Potchefstroom Campus
Tiedt, L.R., Laboratory for Electron Microscopy, Nort-West University, Potchefstroom Campus
Tiedt, L.R., Noord-Wes Universiteit
Tiedt, Louwrens, North-West University, Potchefstroom Campus
Tiedt, Louwrens R., North-West University
Toerien, D. F.
Tong, René, University of Johannesburg
Tope, Avinash M., Department of Food and Animal Science, Agricultural College, Food Science and Sustainable Systems, Kentucky State University
Traut, Telisha, AuTEK Biomed, Advanced Materials Division, Mintek University of Johannesburg
Tresise, M.
Truter, M., Department of Mycology, ARC-Research Institute of Plant Protection
Truter, Wayne F.
Tsotetsi, A., Department of Physiology, Universiteit of Pretoria

U

Ueckermann, E. A.
Ueckermann, E.A., ARC-Plant Protection Research Institute, Plant Health and Protection
Ueckermann, Eddie, Plant Protection Research Institute, Agricultural Research Council
Ungerer, Maria J., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation Potchefstroom Campus
Ungerer, Marietjie J., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University

v

van Aardt, W. J.
van Aardt, Willie J., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
van Aardt, Willie, Noord-Wes Universiteit, Potchefstroom
van Aardt, Willie J., North-West University, Potchefstroom Campus
van As, J. G.
van Aswegen, C. H. J.
van Breda Strasheim, J. A.
van Coller, H., North-West University
van Coller, H., North West University
van de Haar, Natasha, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg
van de Wal, B. W., Interne Geneeskunde, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal
van de Wall, G.
van den Berg, A.
van den Berg, A. M.
van den Berg, Almie, Agricultural Research Council, Plant Protection Research Institute
van den Berg, J., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
van den Berg, Johnie, North-West University
van den Berg, Loraine, Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut, Middelburg, Oos-Kaap
van den Bogaerde, J. B., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
van den Worm, Mauritz, Department of Physics, University of Pretoria
van der Bank, F.H., University of Johannesburg
van der Bank, H., University of Johannesburg
van der Laan, J., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie
van der Linde, I., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
van der Linde, Ian D., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
van der Linde, J. J., Department of Computer Science, University of South Africa
van der Linde, M. J., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
van der Linde, M. J.
van der Merwe, Belinda, Central University of Technology, Free State
van der Merwe, D. S.
van der Merwe, F. J.
van der Merwe, J. V.
van der Merwe, J. H. S.
van der Merwe, J. H.
van der Merwe, J. H., Departement Fisika, Universiteit van Suid-Afrika
van der Merwe, L.
van der Merwe, Ronelle, University of South Africa
van der Merwe, Ryno, Department of Chemistry and Metallurgical Engineering, Tshwane University of Technology
van der Nest, D. G.
van der Schijff, H. P.
van der Vijver, L. M.
van der Vyver, Charles, School for Information Technology, North-West University, Vaal Triangle Campus
van der Walt, Adriaan J., Department of Geography, University of the Free State
van der Walt, E.
van der Walt, H.
van der Walt, Isak J., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa)
van der Walt, J. J. A.
van der Walt, L., North-West University
van der Walt, L., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
van der Walt, M. G., Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit
van der Walt, Marthie, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus
van der Walt, Marthie S., North-West University
Van der Walt, Marthie S., School for Science and Technology, North-West University, Potchefstroom Campus
van der Walt, Marthie, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
van der Walt, Mietha M., Centre of Excellence for Pharmaceutical Sciences, North-West University
van der Westhuizen, A.
van der Westhuizen, A. J., Plantkunde, Universiteit van die Vrystaat
Van Der Westhuizen, A.J., Departement Plantwetenskappe (Plantkunde), Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
van der Westhuizen, C. A.
van der Westhuizen, Charl, Academy of Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
van der Westhuizen, Derik J., School of Physical and Chemical Science, North-West University, Potchefstroom Campus
van der Westhuizen, Derik J., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University
van der Westhuizen, Derik J., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
van der Westhuizen, Derik J., Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
van der Westhuizen, Derik J., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation Potchefstroom Campus
van der Westhuizen, Derik J., Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University
van der Westhuizen, G. C. A.
van der Westhuizen, H. J.C., Academy for Computer and Software Engineering, University of Johannesburg
van der Westhuizen, I. P., Department of Physics, University of the Free State
van Deventer, D.
van Deventer, J. R.
van Dyk, J. E.
van Dyk, J. C., University of Johannesburg
van Dyk, J. E., Department of Zoology, University of Johannesburg
van Dyk, J. C.
van Dyk, J.E.
Van Dyk, S., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
van Dyk, S.
van Eeden, L., Department of Chemical Engineering, University of Pretoria
van Eldik, P.
van Gessellen, A., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Van Grieken, Rene, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium.
van Hamburg, H., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
van Hamburg, H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
van Heerden, Hendrik J., Department of Physics, University of the Free State
van Hoven, W.
van Huyssteen, Gerhard, Centre for Text Technology, North-West University
van Jaarsveldt, Heino, School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University
van Laar, Jean H., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa), South Africa; Department of Chemical Engineering, University of Pretoria, South Africa
van Niekerk, Elna, Departement Omgewingswetenskappe
van Niekerk, J. P.
van Niekerk, Jan H., Academy for Computer Science and Software Engineering, University of Johannesburg
van Niekerk, Janet, Department of Statistics, University of Pretoria
van Niekerk, Pieter du P., Nelson Mandela Metropolitan University
van Niekerk, S.
van Niekerk, Xandri, Department of Chemistry, Nelson Mandela Metropolitan University
van Onselen, Annette, Dietetics & Human Nutrition, School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal
van Papendorp, D. H.
van Papendorp, P. H.
van Ree, T.
Van Ree, T., Departement Chemie
van Ree, Teunis, Department of Chemistry, University of Venda
van Rensburg, A. J.
van Rensburg, A. J. J.
van Rensburg, B. W.J., Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 0002
van Rensburg, L.
van Rensburg, W. L. J.
van Rijswijk, A. W.
van Robbroeck, T. P. C.
Van Rooijen, F.S.J., North-West University
van Rooyen, Johannes M., Department Physiology, North-West University, Potchefstroom Campus
van Rooyen, M.
van Rooyen, P. H., Department of Chemistry, University of Pretoria
van Rooyen, T., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Van Schalkwyk, Louwrens, University of Pretoria
van Schoor, Abert, Department of Anatomy, University of Pretoria
van Schoor, Albert, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, South Africa; Department of Anatomy, University of Pretoria, South
van Schoor, M. C.
van Sittert, Cornelia G.C.E., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University
van Sittert, Cornie G.C.E., Department of Chemistry, North-West University
van Sittert, Cornie C.G.E., Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus
van Soelen, B., Department of Physics, University of the Free State
van Staden, Christina J., Academy Applied Technology and Innovation, University of South Africa
van Staden, Christina J., School for Science and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus
van Staden, D. A.
van Staden, J. F.
van Staden, Surette, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
van Staden, Surette, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
van Straaten, M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University
van Tonder, A., Department of Pharmacology, University of Pretoria
van Tonder, G. J.
van Tonder, J.J., Department of Pharmacology, University of Pretoria
van Tonder, Su-Marie, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
van Vuren, J. H. J.
van Vuuren, J. H. J.
van Vuuren, J. H., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch,Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika
van Vuuren, J.H., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika
Van Wieringen, A., Experimentele Otorhinolaryngologie, Departement Neurowetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, België
van Wyk, A. E.
van Wyk, B. E.
van Wyk, Ben-Erik
Van Wyk, Ben-Erik, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg
van Wyk, Ben-Erik, University of Johannesburg
van Wyk, E.
van Wyk, J. D.
van Wyk, L. A.
van Wyk, Leon, Departement Wiskunde, Universiteit Stellenbosch
van Wyk, Mia, Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University
van Wyk, Mia, Department of Botany and Zoology, University of Stellenbosch
van Wyk, S. J., North-West University
van Wyk, S.J., North-West University
van Wyk, W. C.
van Zyl, Germarie, Midvaal Water, Stilfontein
van Zyl, J.
Van Zyl de Villiers, Wessel
Veldsman, S.
Venter, A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram
Venter, A., North-West University
Venter, B. G.
Venter, B., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, Bianca, School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, C. S.
Venter, C., North-West University
Venter, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Venter, C.
Venter, Eduard, University of Johannesburg
Venter, Eduard, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg
Venter, Elizabeth, Department of Psychology of Education, University of South Africa
Venter, Elza, Department of Psychology of Education, University of South Africa
Venter, H. S., Department of Computer Science, University of Pretoria
Venter, J. M.
Venter, J. C.
Venter, L.
Venter, Lieschen, Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Venter, M., Department of Physiology, University of Pretoria
Venter, Stephan J., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Verburgt, L.
Verlinden, leen, Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen
Vermeulen, J.F., Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Vermeulen, Johan F., Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Vermeulen, P. J.
Verneau, O., School of Biological Science, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa; Cefrem, University of Perpignan, France
Verneau, O., Université Via Domitia Perpignan cedex (France)
Verstraete, M.
Verwey, A.
Vetrik, T., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State
Viallet, J., Department of Cellular Differentiation and Transformation Polarity, Development and Cancer
Viljoen, Giel, Landbou ekonomie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein
Viljoen, Giel, Landbou ekonomie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit Pretoria
Viljoen, M.
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
Viljoen, M. Viljoen, Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria
Viljoen, Margaretha, Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria
Viljoen, S., Department Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Viljoen, S., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Visagie, M. H.
Visagie, M., University of Pretoria
Visagie, Michelle H., University of Pretoria
Visagie, Stephan, Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Visser, D.
Visser, E. J.
Visser, J.
Visser, M. H. C.
Visser, R. N.
Visser-Uys, P. E.
Viviers, J., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Viviers, J.
Viviers, Joanita, North West University
Viviers, W.
Vleggaar, C. M.
Vogel, J. C.
Volkwyn, Ben J., School for Economics, North-West University, Potchefstroom Campus
von Bergmann, H. M.
von Solms, Sebastiaan H.
von Wielligh, N.
Vooys, R., North-West University
Vooys, R., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Vorster, C.J.J., Department of Physiology, University of Pretoria
Vorster, D. R.
Vorster, H. H.
Vorster, Hester H., Noord-Wes Universiteit
Vorster, Michael, Centre for Space Research, North-West University, Potchefstroom Campus
Vorster, O. C., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie
Vosloo, H. C. M.
Vosloo, H.C. Manie, Catalysis and Synthesis research group: Chemical Resource Beneficiation, North-West University, Potchefstroom Campus

W

Wagenaar, G. M., University of Johannesburg
Wagenaar, G.M., North-West University, Potchefstroom Campus
Wahl, J.J.
Walters, N. M.
Wargau, W. F.
Warner, B.
Warren, J.F., North-West University
Warren, J.F., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Wassermann, H. P.
Watson, R. M.
Weitz, C.
Weldon, C., North-West University
Weldon, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Wentzel, J. D.
Wepener, I.
Wepener, I., Scientific Industrial Research, Polymers and Composition, South Africa; Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa
Wepener, Ilse, The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR); University of Pretoria
Wepener, V.
Wepener, Victor, Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Wessels, A. B.
Wessels, André, University of the Free State
Wessels, Dirk, Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van Stellenbosch
Wessels, Helena M., University of Stellenbosch
Wessels, J. P. H.
Westcott, M.
Whitehead, Charles S., University of Johannesburg
Wiegmans, F.
Wiggill, Magrita N., School of Communication Studies, North-West University
Wiles, Nicola L., Dietetics & Human Nutrition, School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal
Willemse, G. T.
Williams, D. Bradley G., University of Johannesburg
Wimmers, M. S. E.
Winter, H. de la R.
Winterboer, A.
Wolff, Friedel, School for Computer Science, University of South Africa
Wolmarans, C. T., Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Wolmarans, C. T.
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Wolmarans, C.T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes- Universiteit, Potchefstroomkampus, Privaat sak X6001, Potchefstroom, 2520
Wolmarans, Cornelius T., Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Wolmarans, Cornelius T., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Wolmarans, Cornelius T., Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit , Potchefstroomkampus, Potchefstroom (South Africa)
Wolmarans, Corrie T., North-West University
Wolmarans, E., Department of Physiology, University of Pretoria
Wolmarans, Elize, University of Pretoria
Wood, P., Departement of Biokinetics, University of Pretoria
Wood, P.S., Department of Biokinetics, University of Pretoria
Wood, Paola, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria, South Africa; Associate of Exercise Smart, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, South Africa; Department of Biokinetics, Sport and Leisure Sciences, Univ
Wood, Paola, Department of Biokinetics, Sport and Leisure Sciences, University of Pretoria (South Africa)
Wood, Paola, University of Pretoria
Wooding, M., Department of Chemistry, University of Pretoria
Wouters, J., Experimentele Otorhinolaryngologie, Departement Neurowetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, België

Y

Yadavalli, V. S.S., Departement Bedryfsingenieurswese, Universiteit van Pretoria
Yanar, D.

Z

Zaayman, J.L., North-West University
Zander, Claudia, Department of Physics, University of Pretoria
Zeevaart, J-R., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited
Zietsman, S., Geografie en Omgewingstudie, Universiteit van Suid-Afrika
Zohary, T.

1 - 1789 of 1789 Items