Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Badenhorst, P. N.
Badenhorst, P.N., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300
Badets, M., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bamard, S.
Barbour, L.J., Department of Chemistry and Polymere Science, Stellenbosch University
Barker, C. H., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Barker, Charles H., Department of Geography, University of the Free State
Barker, Charles, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein, 9300, Suid-Afrika.
Barnabas, Shaun L., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Barnard, Barnie, Universteit van Stellenboch
Barnard, J. H.
Barnard, John J., Excel Psychological and Educational Consultancy (EPEC) Pty. Ltd.
Barnard, S., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Barnard, Sandra, North-West University
Barnard, T.G., Department of Biochemistry, University of Johannesburg
Barnhoorn, I.
Barnhoorn, I.E.J.
Barry, John C., Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa)
Barry, John C., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa)
Basson, Ilsa, Department of Decision Sciences, University of South Africa
Basson, J. K.
Basson, N. J.S., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria
Basson, N.
Becker, P. J., Statistiek, MNR
Beelders, Tanya R., University of the Free State
Beelders, Tanya, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Beeslaar, J. F.
Bekker, A.
Bekker, A., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika
Bekker, Andriëtte, University of Pretoria
Bekker, Andriëtte, Department of Statistics, University of Pretoria
Bekker, Linda-Gail, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Desmond Tutu HIV Centre, University of Cape Town, South Africa
Bell, J. M.
Bergh, J. J.
Bergh, Jacobus J., Pharmaceutical Chemistry, North-West University,
Berner, J. M., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Berner, J. M.
Berner, J., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Berner, J.M., North-West University
Berner, Jacques M., North-West University
Bert, W.
Bester, B. H.
Bester, B., Department of Zoology, University of Johannesburg, Johannesburg
Bester, Byron M., University of Johannesburg
Bester, C. R.
Bester, J. A.
Bester, Johannes J., Department of Civil Engineering Science, University of Johannesburg
Bezuidenhoudt, Anya, Fluoro-Materials Group, Department of Chemical Engineering, University of Pretoria
Bezuidenhoudt, Ben C.B., Department of Chemistry, University of the Free State
Bezuidenhout, C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, C., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, C.C., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, Cornelius C., School of Biological Sciences, North-West University, Potchefstroom Campus
Bezuidenhout, H.
Bird, T.
Bisschoff, W.A., School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, North-West University, Potchefstroom Campus
Bissett, Hertzog, North West University
Bissett, Hertzog, Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa)
Blauw, Frans F.
Blerk, J. M.
Blignaut, P. J., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State
Blignaut, Petrus J., University of the Free State
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat
Blignaut, Renette J., Department of Statistics and Population Studies, University of the Western Cape
Block, Elizabeth, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Boeyens, J. C. A.
Boeyens, J. C.
Boeyens, J.C.A., University of Pretoria
Boeyens, J.C.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Boeyens, J.E.A., Department of Physiology, University of Pretoria
Bomman, D. H., School of Environmental Sciences and Management, North-West University
Boneschans, R.B., North-West University
Booyens, P.L., School of Biological Sciences: Zoology, NorthWest University
Booyens, S., North-West University
Booyse, Mardé, ARC Biometrie, Stellenbosch
Booysen, Herman, NET Group, Bloemfontein
Booysen, Herman, NETGroup, Bloemfontein
Bopape, F.L., ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria
Bornman, Elirea, Department of Communication Science, University of South Africa
Bornman, Liza, University of Johannesburg
Bornman, M. S.
Bornman, M., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Bornman, M. (Riana) S., University of Pretoria
Bornman, M.S., School of Health Systems and Public Health, University of Pretoria, South Africa; Department of Urology, University of Pretoria, South Africa
Bornman, M.S., Department of Urology, University of Pretoria (South Africa)
Bornmanb, R., Department of Urology, University of Pretoria
Bosch, Felix
Boshof, W.S., Department of Biblical and Ancient Studies, University of South Africa
Boshoff, Daniel, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg
Boshoff, Wynand J., University of Pretoria
Bosman, H.
Botes, M., Department of Statistics, University of Pretoria
Botha, A. D. P
Botha, Alfred, University of Stellenbosch
Botha, Anton, Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, Materiaal-, Wetenskaplike- en Vervaardigings- Operasionele Eenheid, Somerstrand, Port Elizabeth, Suid-Afrika
Botha, Ebraheim, Department of Chemistry, University of the Free State
Botha, G. R.
Botha, Gerrit, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Africa
Botha, J. F.
Botha, Karien, Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria
Botha, M.
Botha, M., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika
Botha, Marie, Department of Early Childhood Education, University of Pretoria
Botha, Marie Louise, University of Stellenbosch
Botha, Natasha
Botha, Nina, Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University
Botha, R.
Botha, S.
Botha, T.L.
Botha, V., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Botha, V., North-West University
Bouwman, H., North-West University
Bouwman, H.
Bouwman, H., School of Biological Sciences: Zoology, NorthWest University
Bouwman, H., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Bowen, P. A.
Boyd, L., Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Pretoria
Boyd, L.S., Department of Physiology, University of Pretoria
Brand, D., Department of Computer Science, Stellenbosch University
Brand, J. M.
Brand, L.
Bredenkamp, G. J.
Bredenkamp, G. L.
Breedt, J. A.D., North-West University
Brewer, Ivan, North-West University
Breytenbach, J. C.
Breytenbach, Johan, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Breytenbach, W., Department of Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus
Brink, A. J.
Brink, A.
Brink, D. J.
Broodryk, G. J., Departement Chemie en Fisika, Technikon Pretoria
Bruckner, G. K.
Brϋmmer, D. G.
Burés, Jordi, School of Chemistry, University of Manchester
Burger, A. P., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika
Burger, I. C.
Burger, Renier A., Centre for Space Research, North-West University
Butler, H. J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, H.J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9300
Butler, Hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, Hennie, Department of Zoology and Entomology, University of the Free State
Buys, Rina, Associate of the Institute for Food, Nutrition and Wellbeing, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Institute for Cellular and Molecular Medicine, University of Pretoria, South Africa; Associate of the Exercise Smart Team, University of P

1 - 145 of 145 Items