Vol 9, No 2 (1990)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a440 | 05 July 1990

Original Research

J. H. Fourie
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a453 | 05 July 1990

Original Research

O. B. Kok, A. C. Kok
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a454 | 05 July 1990

Original Research

G. L. Bredenkamp
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a455 | 05 July 1990

Conference Abstracts

W. A. Schuman
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a456 | 05 July 1990

Conference Abstracts

T. G. Alant
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a457 | 05 July 1990

Announcements

A. Brink
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 9, No 2 | a458 | 05 July 1990