Vol 19, No 2 (2000)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a740 | 15 July 2000

Original Research

C. T. Wolmarans
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a741 | 15 July 2000

Original Research

C. H. Klopper, D. G. Brϋmmer
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a742 | 15 July 2000

Original Research

J. Gouws
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a743 | 15 July 2000

Original Research

F. A. Engelbrecht
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a744 | 15 July 2000

Reports

G. M. Pieterse
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a745 | 15 July 2000

Reports

P. P. J. Herman
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 2 | a746 | 15 July 2000