Vol 17, No 1 (1998)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 17, No 1 | a684 | 11 July 1998

Original Research

H. Bouwman
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 17, No 1 | a685 | 11 July 1998

Original Research

J. J. Theron, N. Claasen, N. Lizamore
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 17, No 1 | a686 | 11 July 1998

Original Research

I. S. Shaw, J. D. van Wyk, R. W. Pretorius
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 17, No 1 | a687 | 11 July 1998

Reports

P. van Eldik
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 17, No 1 | a688 | 11 July 1998