Vol 13, No 3 (1994)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a585 | 10 July 1994

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a586 | 10 July 1994

Original Research

I. S. Pretorius
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a587 | 10 July 1994

Original Research

H. J. Odendaal
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a588 | 10 July 1994

Original Research

F. G. W. Strassberger, M. M. Nel, P. P. C. Nel
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a589 | 10 July 1994

Original Research

F. G. W. Strassberger, M. M. Nel, P. P. C. Nel
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a590 | 10 July 1994

Original Research

A. A. Cowley
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 13, No 3 | a591 | 10 July 1994