Vol 10, No 4 (1991)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a504 | 08 July 1991

Original Research

J. J. Bergh, J. C. Breytenbach, S. van Dyk
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a505 | 08 July 1991

Original Research

A. Bekker, J. J. J. Roux
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a506 | 08 July 1991

Original Research

A. S. de Beer, J. D. van Wyk
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a507 | 08 July 1991

Original Research

H. J. Esterhuizen, L. C. Holtzhausen, E. Swart
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a508 | 08 July 1991

Original Research

W. J. van Aardt
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a509 | 08 July 1991

Research Letter

A. Crous, A. M. de Beer
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a510 | 08 July 1991

Index

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 10, No 4 | a511 | 08 July 1991