Vol 19, No 1 (2000)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a734 | 15 July 2000

Original Research

J. Haarhof
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a739 | 15 July 2000

Original Research

J. Gouws
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a735 | 15 July 2000

Original Research

F. P. Retief, L. Cilliers
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a736 | 15 July 2000

Reports

J. F. Beeslaar
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a737 | 15 July 2000

Reports

A. R. E. Prinsloo
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 1 | a738 | 15 July 2000