Vol 18, No 4 (1999)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 18, No 4 | a729 | 15 July 1999

Original Research

T. L. Morgenthal, S. S. Cilliers, K. Kellner
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 18, No 4 | a730 | 15 July 1999

Original Research

K. J. Swanepoel
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 18, No 4 | a731 | 15 July 1999

Original Research

A. J. Lubbe
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 18, No 4 | a732 | 15 July 1999

Thesis Summary

N. Koning
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 18, No 4 | a733 | 15 July 1999