Vol 14, No 1 (1995)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a598 | 10 July 1995

Original Research

D. Z. Gorbler
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a599 | 10 July 1995

Original Research

K. N. de Kock
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a600 | 10 July 1995

Original Research

W. R. J. Dean
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a601 | 10 July 1995

Original Research

D. I. Ferreira
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a602 | 10 July 1995

Research Letter

P. J. Germishuys
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 14, No 1 | a603 | 10 July 1995