Vol 20, No 1 (2001)

Browse Archives

Research Letter

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a246 | 28 September 2001

Original Research

A. M. Koorts, A. N. Hall, M. Viljoen Viljoen
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a243 | 28 September 2001

Original Research

F. P. Retief, L. Cilliers
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a244 | 28 September 2001

Original Research

D. P. Smits
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a245 | 28 September 2001

Reports

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a247 | 28 September 2001

Editorial

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 20, No 1 | a242 | 28 September 2001