Section Details


Subject Terminology

 
Issue Title
 
Vol 8, No 4 (1989) Die nuwe Sterrekundewoordeboek Details   PDF
J. H. de Klerk
 
Vol 8, No 3 (1989) Verklarende lys van terme wat in houtanatomie gebruik word Details   PDF
J. P. J. Swart, J. J. A. van der Walt
 
Vol 8, No 2 (1989) Hersiening van die Bouwoordeboek: ’n Vorderingsnuusbrief Details   PDF
S. van Niekerk
 
Vol 8, No 1 (1989) Hersiening van die Sterrekundewoordeboek Details   PDF
H. G. Denkhaus
 
Vol 7, No 4 (1988) Enkele ontbrekende en omstrede woorde in die Veeartsenykundige Woordeboek Details   PDF
J. F. W. Grosskopf
 
Vol 7, No 4 (1988) Skryfprobleme met chemieterme (vervolg) Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 7, No 2 (1988) Verklarende woordelys vir die orde Branchiura Details   PDF
A. Avenant, J. G. van As
 
Vol 7, No 1 (1988) Gewone Afrikaanse en Engelse name vir die meer algemene Suid-Afrikaanse sampioene en ander makroswamme Details   PDF
G. J. M. A. Gorter, A. Eicker
 
Vol 6, No 4 (1987) ’n Kritiese blik op krities/kritiek Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 6, No 3 (1987) Die stand van woordeboeke in die natuurwetenskappe Details   PDF
A. Coetser
 
Vol 6, No 2 (1987) Woordeboek vir meganiese ingenieurs Details   PDF
H. G. Denkhaus
 
Vol 6, No 1 (1987) Dictionaries of computer terminology compiled in South Africa - a review Details   PDF
C. J. Scheffer
 
Vol 5, No 4 (1986) Afrikaans terminology relating to female coniferous cones, with special reference to Podocarpus L’Hèrit, ex Pers. Details   PDF
E. Schoonraad
 
Vol 5, No 3 (1986) Enkele oorwegings by die saamstel van ’n vakwoordeboek Details   PDF
C. J. Scheffer
 
Vol 5, No 1 (1986) Terminologie vir Drywingselektronika (Deel IV) Tiristorterminologie (vervolg) Details   PDF
C. G. Steyn, J. D. van Wyk
 
Vol 4, No 4 (1985) Terminologie vir Drywingselektronika (Deel III) Tiristorterminologie Details   PDF
C. G. Steyn, J. D. van Wyk
 
Vol 4, No 4 (1985) Terme wat verband hou met spesievorming Details   PDF
P. A. J. Ryke
 
Vol 4, No 3 (1985) Skryfprobleme met Chemieterme Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 4, No 3 (1985) Taalgebruik in die nywerheid Details   PDF
J. H. le Roux
 
Vol 4, No 2 (1985) Wiskundewoordeboek Details   PDF
H. van der Walt
 
Vol 4, No 1 (1985) ’n Afkortpraktyk vir Afrikaanse Vakterme Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 4, No 1 (1985) Drywingsdiodeterminologie (Deel II) Details   PDF
C. G. Steyn, J. D. van Wyk
 
Vol 3, No 4 (1984) Skryfprobleme met Chemieterme Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 3, No 3 (1984) Leenwoorde en afkortings in die Afrikaanse vaktaal Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 3, No 3 (1984) Aanwas versus oorskot Details   PDF
S. W. Petrick
 
Vol 3, No 2 (1984) Hersiening van die Wiskundewoordeboek Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 3, No 1 (1984) Gedagtes oor die Afrikaanse Vaktaal vir Meganiese Ingenieurswese Details   PDF
H. G. Denkhaus
 
Vol 3, No 1 (1984) Verklarende lys van genetiese en statistiese terme vir Veekunde – Deel II: Letter L tot Z Details   PDF
D. R. Osterhoff
 
Vol 2, No 4 (1983) Terme in die Molekulêre Biologie Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 2, No 4 (1983) Fisiese Vakterminologie – Lief en Leed Details   PDF
N. Basson
 
Vol 2, No 4 (1983) Verklarende lys van genetiese en statistiese terme vir veekunde – Deel I: Letter A tot K Details   PDF
D. R. Osterhoff
 
Vol 2, No 3 (1983) Ontwikkeling van ’n Afrikaanse vaktaal vir die Oseanologie Details   PDF
J. R. E. Lutjeharms
 
Vol 2, No 3 (1983) Hersiening van die Chemiewoordeboek Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 2, No 3 (1983) Skryfprobleme met Chemieterme Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 2, No 2 (1983) Skryfprobleme met Chemieterme Details   PDF
D. F. Louw
 
Vol 2, No 1 (1983) Alternatiewe indeling by die sistematiek vir drywingselektroniese mutators Details   PDF
J. D. van Wyk, C. G. Steyn
 
Vol 1, No 4 (1982) Verklarende woordelys van terme in die Molekulêre Biologie Details   PDF
H. J. Potgieter, O. W. Prozesky
 
Vol 1, No 3 (1982) Afrikaanse terminologie – probleme van en ’n uitdaging vir die analitiese chemikus Details   PDF
H. D. Nelson
 
Vol 1, No 2 (1982) Hersiening van die Statistiekwoordeboek Details   PDF
Editorial Office
 
Vol 1, No 1 (1982) Die Vaktaal vir Elektronika en Drywingselektronika in Afrikaans Details   PDF
J. D. van Wyk
 
1 - 40 of 40 Items