Original Research

Die uitwerking van die onkruiddoder Roundup® op sommige populasies van grondmikrobes

Anelia Marais, Michael I. Ferreira, Mardé Booyse, Alfred Botha
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 30, No 1 | a43 | DOI: https://doi.org/10.4102/satnt.v30i1.43 | © 2011 Anelia Marais, Michael I. Ferreira, Mardé Booyse, Alfred Botha | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 July 2011 | Published: 29 September 2011

About the author(s)

Anelia Marais, Department of Agriculture, Western Cape, South Africa
Michael I. Ferreira, Department of Agriculture, Western Cape, South Africa
Mardé Booyse, ARC Biometrie, Stellenbosch, South Africa
Alfred Botha, University of Stellenbosch, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die glifosaatbevattende onkruiddoder, Roundup®, word wêreldwyd vir onkruidbeheer gebruik. Alhoewel hierdie onkruiddoder beskou word as ‘n lae-toksiese (en dus veilige) produk, heers daar tog kommer oor die langdurige effek daarvan op grondmikrobes, plante, diere en die mens. Verskeie artikels in die meer populêre media en internet verwys na die gevare van Roundup®. Grondmikrobes speel ‘n belangrike rol in die afbraak van landbouchemikalieë. Daar is boere wat sukrose of melasse as ‘n voedselaanvulling vir grondmikrobes gebruik. Sommige boere meng dit ook met onkruiddoders ten einde die moontlike nadelige effek daarvan op voordelige grondmikrobes te verminder, deur hulle van ‘n eenvoudige koolstofbron te voorsien. Die effek van Roundup®, met en sonder die byvoeging van sukrose, is gedurende hierdie ondersoek bepaal met betrekking tot sommige aspekte van die mikrobiologiese gemeenskappe in die grond. Grondmonsters is by drie geleenthede geneem, naamlik voor behandeling, ‘n week daarna en 20 dae daarna. Hierdie grondmonsters is daarrna gebruik vir die meting van kweekbare protosoë (mees-waarskynlike-getal) en metaboliese potensiaal van hoofsaaklik die bakteriese grondgemeenskap (Biolog EcoplateTM), terwyl die filamentagtige groei in situ (versteekte-plaatjie-tegniek) bepaal is. Die byvoeging van suiker het nie ‘n betekenisvolle effek gehad op die werking van die onkruiddoder nie. Terwyl Roundup® wel die metabolisme van die grondbakterieë beduidend verander het, het die bakteriegemeenskap na 20 dae, waarskynlik as gevolg van natuurlike prosesse, herstel.

Keywords

Roundup®; glyphosate; Biolog EcoplateTM; soil microbes; sucrose; filamentous growth; protozoa; microbial communities; herbicide; toxicity; buried slide method; most probable number

Metrics

Total abstract views: 2090
Total article views: 7670

Reader Comments

Before posting a comment, read our privacy policy.

Post a comment (login required)

 

Crossref Citations

1. Influence of glyphosate, other herbicides and genetically modified herbicide-resistant crops on soil microbiota: a review
Karen Wolmarans, Wijnand J Swart
South African Journal of Plant and Soil  vol: 31  issue: 4  first page: 177  year: 2014  
doi: 10.1080/02571862.2014.960485