Author Details

van Vuuren, J.H., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika, South Africa

  • Vol 25, No 4 (2006) - Original Research
    Die Suid-Afrikaanse uitgebreide maritieme gebied: ’n Alternatiewe metode vir die bepaling van die voet van die kontinentale helling
    Abstract  PDF