Vol 16, No 2 (1997)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a664 | 11 July 1997

Original Research

J. J. Theron, N. Claasen, A. Panzer
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a665 | 11 July 1997

Original Research

P. A. Bowen, G. J. Erwin, G. K. le Roux
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a666 | 11 July 1997

Original Research

E. van Wyk
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a667 | 11 July 1997

Original Research

B. M. Steyn, J. D. van Wyk
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a668 | 11 July 1997

Original Research

D. R. Osterhoff
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a669 | 11 July 1997

Reports

W. Pretorius
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a670 | 11 July 1997

Book Review

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 16, No 2 | a671 | 11 July 1997