Vol 12, No 3 (1993)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a561 | 09 July 1993

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a562 | 09 July 1993

Original Research

P. J. Vermeulen
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a563 | 09 July 1993

Original Research

P. F. Levay, M. Viljoen, H. S. Meij
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a564 | 09 July 1993

Original Research

J. H. Knoetze
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a565 | 09 July 1993

Original Research

J. F. Prinsloo
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a566 | 09 July 1993

Research Letter

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 12, No 3 | a567 | 09 July 1993