Vol 19, No 3/4 (2000)

Browse Archives

Foreword

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a747 | 15 July 2000

Original Research

B. M. Lacquet
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a748 | 15 July 2000

Original Research

R. W. Pretorius
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a749 | 15 July 2000

Original Research

A. M. Koorts, M. Viljoen, M. C. Kruger
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a750 | 15 July 2000

Original Research

C. H. Klopper
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a751 | 15 July 2000

Reports

C. F. Smit, M. J. van der Linde
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a752 | 15 July 2000

Reports

P. E. Visser-Uys
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a753 | 15 July 2000

Reports

P. P. J. Herman
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a754 | 15 July 2000

Reports

L. Brand
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a755 | 15 July 2000

Book Review

Editorial Office
| PDF
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie | Vol 19, No 3/4 | a756 | 15 July 2000