Article Information

Correspondence to:
Erna Bruwer

Postal address:
Private Bag X11, Arcadia 0007, South Africa

How to cite this article:
‘Plakkate aangebied by die Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afika op 05 Oktober 2012’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 33(1), Art. #1283, 2 pages. http://dx.doi.org/10.4102/
satnt.v33i1.1283

Note:
This is an index of the posters presented at the School of Environmental Sciences and Development of the North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa on 05 October 2012.

Copyright Notice:
© 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Plakkate aangebied by die Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afika op 05 Oktober 2012
In This Indeks...
Open Access
’n Tegniek om nematode uit geelwortels te onttrek [A technique to extract nematodes from yellow carrots]

M. Marais, A. Shubane

Die Nasionale Versameling van Arachnida: Huidige status [The National Collection of Arachnida: Present status]

P. Marais, A. Dippenaar-Schoeman, C. Anderson, S. Mathebula, R. Lyle,

In vitro-effekte van aragidoonsuur, genistein en daidzein op selproliferasie en biologiese aktiwiteit in RAW 264.7-muismonosiete [In vitro effects of arachidonic acid, genistein and daidzein on cell proliferation and activity in murine osteoblasts and osteoclast progenitors]

C.L. de Jager, N. Shepherd, A.E. Kasonga, M.C. Kruger, M. Coetzee

Morfologiese kenmenrke van outofagie en apotose geïnduseer deur ’n nuwe 2-metoksiëstrastradiol analoog in HeLa-selle [Morphological characteristics of autophagic and apototic cell death processes induced by a novel 2 methoxyestradiol analoque in cervical adenocarcinoma cells]

A.E. Theron, R. Prudent, L. Lafanechère, A.N. Hall, C.F. van der Merwe, M.A. Crafford, A.M. Joubert

Die verhouding tussen uitbranding, werkbevrediging, sosiale ondersteuning en bewustheid [The relationship between, burnout, work satisfactions, social support and consciousness]

H.C. Terblanche, N. Coetzee, K.L. Hussain Abdool, E. Henning, M. Kleynhans, D. Crafford, C. Van Wyk, P.J. du Toit

In vitro-aksiemeganisme van 2-etiel-3-O-gesulfamoïleerde-estra-1,3,5(10)16-tetraeen in menslike servikale karsinoom epiteelselle [In vitro action mechanism of 2-ethyl-3-O-sulphamoyl-estra-1,3,5(10)16-tetraene in human epithelial cervical carcinoma]

L.S. Grant, A.M. Joubert

Die in vitro- en in vivo-effek van ’n 2-metoksiëstradiolanaloog op selmorfologie en reaktiewe suurstof spesie generasie [In vitro and in vivo influence of a 2-methoxyestradiol analogue on cell morphology and reactive oxygen species generation]

L. Repsold, E. Pretorius, A.M. Joubert

Oksidasie inhibeer yster-geïnduseerde bloedstolling [Oxidation inhibits iron-induced blood coagulation]

N. Vermeulen, E. Pretorius, J. Bester, B. Lipinski

Sulfamaat-estradiolanaloog induseer antiproliferatiewe aktiwiteit en apoptosis in borssellyne [Sulphamoylated estradiol analogue induces antiproliferative activity and apoptosis in breast cell lines]

T.V. Mqoco, M.H. Visagie, A.M. Joubert

Temperament en testosteroonvlakke by volwassenes in kontaksport [Temperament and testosterone levels in adults participating in contact sports]

G. Kalmeier, C. Govender, P. Soma

Die effek van sportvisie-oefeninge op die visuele vaardighede van universiteitstudent [The effect of sports vision exercises on the visual skills of university students]

J. Armstrong, A.F. Mahomed, E. Henning, M. Kleynhans, H.C. Terblanche, D. Crafford, N. Coetzee, P.S. Wood, C.C. Grant, P.J. du Toit

Die belangrikheid van fisiese- en motorvaardigheidtoetsing in die evaluasie van manlik rugbyspelers [The importance of physical and motor skills testing in the evaluation of male rugby players]

J. Malyon, S. Gray, E. Henning, M. Kleynhans, H.C. Terblanche, D. Crafford, C. Grobbelaar, P.S. Wood, C.C. Grant, D.C. Janse van Rensburg, P.E. Kruge, P.J. du Toit

Visuele vaardigheidsprestasie van universiteitstudente [Visual performance of university students]

M. Kleynhans, D. Crafford, E. Henning, H. Terblanche, N. Coetzee, P. du Toit

Antihipertensiewe eienskappe van Terminalia sericea (TS), Sutherlandia frutescens (SF), Hypoxis hemerocallidea (HH), Sclerocarya birrea (SB) en Hibiscus sabdariffa (HS) [Antihypertensive properties of Terminalia sericea (TS), Sutherlandia frutescens (SF), Hypoxis hemerocallidea (HH), Sclerocarya birrea (SB) and Hibiscus sabdariffa (HS)]

S.F. Lukhele, C.W. Grobbelaar, W. Cordier

Seisoenale blaaroppervlak van plantegroei-eenhede van die Welgegund Inland Atmospheric Monitoring Station [Seasonal leaf area of vegetation units at the Welgegund Inland Atmospheric Monitoring Station]

P. Brak, J. du Plessis, B. van den Berg, S.J. Siebert, P. Beukes, P. van Zyl, L. Laakso

Akkumulering van nikkel deur Berkheya- en Senecio-spesies [Accumulation of nickel by Berkeya en Senecio species]

B. Hurter, R. van Dyk, S.J. Siebert, M. Coetsee, N. Rajakaruna

Seisoenale biomassa van plantegroei-eenhede van die Welgegund Inland Atmospheric Monitoring Station [Seasonal biomass of vegetation units at the Welgegund Inland Atmospheric Monitoring Station]

M. Agenbag, M. Kruger, Z. Liebenberg, E. Pearton, S.J. Siebert, P. Beukes, P. Van Zyl, L. Laakso

’n Vergelykende studie van die stuifmeelmorfologie van Prototulbaghia Vosa met ander genera in die Alliaceae [A comparative study of the pollen morphology of Prototulbaghia Vosa and other genera in the Alliaceae]

M. Andriessen, M. Struwig, S.J. Siebert

Sambreel in die oog van ’n padda: Eligium-morfologie [Naming an umbrella: Morphology of the elygium]

D.J.D. Kruge, C. Weldon, L.H. du Preez

Skoenlapper- en plantdiversiteit in gefragmenteerde munisipale groengebiede in Potchefstroom [Butterfly and plant diversity in fragmented municipal green areas in Potchefstroom]

J. Glatz, R.F. Terblanche, S.S.Cilliers

Grondalge en sianobakterieë wat op goudslik groei? [Soil algae and cyanobacteria that grows on Goldmine Tailings Material?]

T. Orlekowsky, A. Levanets, A. Venter, S.J. van Wyk

’n Ekofisiologiese studie oor die effekte van verhoogde osoonvlakke op peulplante van verskillende toleransies in open-top-groeikamers [An ecophysiological study on the effect of high ozone levels on legumes of different tolerancies in open-top growth chambers]

H. Smuts, M. de Beer-Venter, G.H.J. Krüger

Saadhuidstruktuur en moontlike weerstandbiedendheid van Suid-Afrikaanse grondboonkultivars- en variëteite teen Aspergillus spesie [Seed testa structure of South African peanut varieties and its possible resistance to Aspergillus species]

G. Muller, I. Muller, N. Combrink, A. Jordaan

Evaluasie van koolstof-gekeleerde voedingselemente op die fotosintetiese vermoë van tamaties [Evaluation of carbon chetaled nutrients on the photosynthetic capability of plants]

H.B. Odendaal, A. Visser, J.M. Berner

Die gebruik van chlorofil a fluoressensie om die effek van Exserohilum turcicum op mielies te kwantifiseer [The use of chlorophyll a fluorescence to quantify the effects of Exserohilum turcicum on maize]

K. Smith, J.M. Berner, M. Craven

Die invloed van kouestres op die fotosintetiese vermoëns van verskillende sojaboonkultivars [The influence of chilling stress on the photosynthetic capability of different soja cultivars]

W. Benadie, R.J. Kleynhans, J.M. Berner, M. de Beer-Venter

Alggenus-samestelling in die Vaalrivier by die inlaat van Midvaal-Watermaatskappy [Algal genera composition in the Vaal River at the intake of the MidVaal Water Company]

L. Hanekom, S. Barnard

Die effek van verhoogde osoonvlakke op waterstofperoksiedvlakke, superoksieddismutase-aktiwiteit en lipiedperoksidering in groenbone (Phaseolus vulgaris) [The effects of ozone on hydrogen peroxide, superoxide dismutase activity and lipid peroxidation in green beans (Phaseolus vulgaris)]

R.J. Landsberg, O. Pasch, J.M. Berner

Evaluering van die kieming en vestiging van drie geselekteerde omhulde grasspesies in drie grondtipes vir rehabilitasie [Germination and establishment of three coated grass species in three soil mediums]

L. van Rooyen, J.P. Nortje, A. de Meyer, K. Kellner, A. Jordaan

Spesie- en funksionele diversiteit van grasveldfragmente in die Potchefstroomomgewing [Species- and functional diversity of fragmented grasslands in the Potchefstroom area]

C. Jacobs, J. James, H. Jordaan, E. Huyser, S.S. Cilliers, L. van der Walt

Die effek van herbivorie, vuur en vroeë seisoen-reënval op kruidagtige diversiteitspatrone in Mopanieveld [Effects of herbivory, fire and early-season rainfall on herbaceous species diversity in Mopaneveld]

N. van Staden, F. Siebert

Die verandering van meerjarigheid, weidingswaarde en ekologiese status van grasse oor verskillende versteuringsgradiënte by die Nkuhlu-uitsluitpersele, Kruger Nasionale Park [Changing multiannual, grazing value and ecological status of grasses of different disturbance gradients at Nkuhlu exclusive sites, Kruger National Park]

D. Reynolds, F. van Zyl, M. du Preez, F. Siebert

Pyp of kanaal? Die verskil in algkonsentrasie en -samestelling tussen twee watervoorsieningsmetodes by die Zuikerbosch-watersuiweringsaanleg [Pipe or canal? The difference in algal concentration and composition between two water supply methods at the Zuikerbosch water purification plant]

Harvey, S. Janse van Vuuren, A. Swanepoel

Die effek van waterstres op die fotosintetiese vermoë van twee Zea mays kultivars [Water stress leads to a reduced photosynthetic capacity, of two Zea mays cultivars]

Q. Robbetze, J.M. Berner, B. Janse van Rensburg

Fenotipe: Kleure en patrone in Cacosternum boettgeri [Phenotype: Investigating colors and patterns in Cacosternum boettgeri]

M. Badets, C. Costa, C. Angelini, L.H. du Preez


Reader Comments

Before posting a comment, read our privacy policy.

Post a comment (login required)

Crossref Citations

No related citations found.